Społeczności szkół polskich m. Wilna - rodzice, uczniowie oraz nauczyciele - kontynuują walkę o swoje prawa.

Pod budynkiem litewskiego Sejmu trwa największa od kryzysowego roku 2008 pikieta. Wiec został zorganizowany przez związki zawodowe. Szacuje się, że pod litewskim parlamentem pikietuje około 1500 osób.

„Walczyliśmy, walczymy i będziemy walczyć" – polscy rodzice na Litwie są zdeterminowani w walce o przyszłość swoich dzieci.

Polacy na Litwie są zdeterminowani w walce o swoje szkoły i organizują kolejną pikietę. Tym razem przed Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zostawcie w spokoju nasze szkoły! Władza, ignorując nasze prośby, zmusiła do strajku! Średnie wykształcenie bez stresu! Szanowny Linkevičiusie, ratyfikowaliście międzynarodowe konwencje, to trzeba je realizować!– głosiły napisy na plakatach podczas dzisiejszej pikiety przed gmachem litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą w obronie prawa swoich dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym zorganizowały mniejszości narodowe na Litwie.

Mniejszości narodowe na Litwie kontynuują walkę o prawo swoich dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym.

Społeczność wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela nie aprobuje uchwały samorządu m. Wilna, na mocy której w przyszłym roku ta legendarna szkoła wileńska ma być przeniesiona do lokalu swej filii na Żyrmuny.

Kilka tysięcy związkowców służb mundurowych pikietowało w czwartek przed kancelarią premiera. Domagali się m.in. podwyżek i waloryzacji płac oraz nowej ustawy modernizacyjnej. MSW zapewnia, że funkcjonariusze i pracownicy cywilni dostaną podwyżki od stycznia 2016 r.

Mary Wagner została skazana na 10 miesięcy pozbawienia wolności. W Kanadzie odbyła się wczoraj jej ostatnia rozprawa. Naromiast dzisiaj w Warszawie obrońcy życia raz jeszcze staną w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych oraz wolności dla Mary Wagner i Lindy Gibbons. Początek pikiety przed Ambasadą Kanady o godz. 11.00.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia na Litwie zamknięto kilkadziesiąt polskich szkół. Litewskie władze rozprawiły się z częścią polskich szkół początkowych i podstawowych. Obecnie litewskie władze zabierają się za szkoły średnie pod pretekstem malejącej liczby uczniów i konieczności oszczędności w oświacie.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 29 maja 2022

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Łk 24,46-53

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24