„Domagamy się zmniejszenia ubóstwa i nierówności“, „Środki na emeryturę: średnia w UE – 12 proc. PKB, Środkowo-Wschodnia UE – 9 proc. PKB, Litwa – 6 proc. PKB. Dlaczego?“ – plakaty z takimi napisami trzymali emeryci, pikietujący w czwartek przy Pałacu Prezydenckim.

W czwartek w Wilnie emeryci zorganizują akcję protestacyjną. Będą się domagali większych emerytur oraz apelowali do władz, aby zrezygnowała z dotowania prywatnych funduszy emerytalnych z budżetu Sodry.

Około 2000 pracowników litewskich nadleśnictw mimo ulewnego deszczu przyszło dzisiaj pod Sejm na pikietę, która jest wyrazem sprzeciwu leśniczych przeciwko reformie nadleśnictw w kraju. Jest to największa akcja protestacyjna w historii litewskich związków zawodowych.

Dzisiaj w Wilnie pikietowały uczelnie. Uczestnicy pochodu od Sejmu do Rządu protestowali przeciwko „zubożaniu szkolnictwa wyższego, neoliberalnej polityce społecznej i antydemokratycznej reformie szkolnictwa wyższego”.

Przedstawiciele wspólnoty wsi Kowalczuki (rejon wileński) zorganizowali dzisiaj pikietę przy gmachu Departamentu Usług Socjalnych. Chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa oraz instytucji, odpowiedzialnych za ochronę praw dziecka, na problemy związane z reformą systemu opieki.

W sobotę w centrum Londynu tysiące przeciwników Brexitu protestują przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Manifestację nazwano „Marszem za Europę”.

22 czerwca późnym wieczorem członkowie ruchu „Życie jest za drogie” okupowali teren wokół litewskiego Rządu.

Około 300 osób zgromadziło się w czwartek przed Sejmem w pikiecie związków zawodowych sprzeciwiających się poprawkom do Kodeksu pracy, które mają uszczuplić prawa pracowników.

We czwartek litewski Sejm będzie kontynuował rozpatrywanie modelu społecznego. Obradom będzie towarzyszyła pikieta związków zawodowych sprzeciwiających się zamiarom uszczuplenia praw pracowniczych.

W przeddzień Święta Pracy oraz Dnia Matki na Litwie pikietują związki zawodowe. Domagają się wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 400 euro i polepszenia sytuacji finansowej matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 29 maja 2022

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Łk 24,46-53

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24