Około 300 osób zgromadziło się w czwartek przed Sejmem w pikiecie związków zawodowych sprzeciwiających się poprawkom do Kodeksu pracy, które mają uszczuplić prawa pracowników.

We czwartek litewski Sejm będzie kontynuował rozpatrywanie modelu społecznego. Obradom będzie towarzyszyła pikieta związków zawodowych sprzeciwiających się zamiarom uszczuplenia praw pracowniczych.

W przeddzień Święta Pracy oraz Dnia Matki na Litwie pikietują związki zawodowe. Domagają się wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 400 euro i polepszenia sytuacji finansowej matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

W Wilnie pikietują dziś rolnicy. Protestują przeciwko niskim cenom skupu mleka i żądają dymisji ministra rolnictwa. Szefowa resortu rolnictwa nie zamierza ustępować ze stanowiska.

Około tysiąca osób zgromadziło się 17 marca przed gmachem samorządu stołecznego, by stanąć w obronie zagrożonych degradacją bądź likwidacją szkół mniejszości narodowych.

Dziś w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej zorganizowano spotkanie, na którym omawiano zagadnienia związane ze szkolnictwem mniejszości narodowych na Litwie.

Dzisiaj o godz. 14.00 w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej ma się odbyć spotkanie, na którym mają być omawiane zagadnienia związane ze szkolnictwem mniejszości narodowych na Litwie.

Dzisiaj przed Szpitalem Pro-Familia w Rzeszowie odbędzie się kolejna pikieta antyaborcyjna.

16 października przy gmachu Rządu RL odbędzie się ogromny wiec protestu „Przeciwko niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej".

Równe traktowanie pracowników przy przyznawaniu podwyżek, zaprzestanie prywatyzacji publicznych szpitali i jednostek państwowego ratownictwa medycznego oraz odejście od umów śmieciowych – to postulaty pikietujących przed ministerstwem zdrowia.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24