We czwartek litewski Sejm będzie kontynuował rozpatrywanie modelu społecznego. Obradom będzie towarzyszyła pikieta związków zawodowych sprzeciwiających się zamiarom uszczuplenia praw pracowniczych.

W przeddzień Święta Pracy oraz Dnia Matki na Litwie pikietują związki zawodowe. Domagają się wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 400 euro i polepszenia sytuacji finansowej matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

W Wilnie pikietują dziś rolnicy. Protestują przeciwko niskim cenom skupu mleka i żądają dymisji ministra rolnictwa. Szefowa resortu rolnictwa nie zamierza ustępować ze stanowiska.

Około tysiąca osób zgromadziło się 17 marca przed gmachem samorządu stołecznego, by stanąć w obronie zagrożonych degradacją bądź likwidacją szkół mniejszości narodowych.

Dziś w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej zorganizowano spotkanie, na którym omawiano zagadnienia związane ze szkolnictwem mniejszości narodowych na Litwie.

Dzisiaj o godz. 14.00 w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej ma się odbyć spotkanie, na którym mają być omawiane zagadnienia związane ze szkolnictwem mniejszości narodowych na Litwie.

Dzisiaj przed Szpitalem Pro-Familia w Rzeszowie odbędzie się kolejna pikieta antyaborcyjna.

16 października przy gmachu Rządu RL odbędzie się ogromny wiec protestu „Przeciwko niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej".

Równe traktowanie pracowników przy przyznawaniu podwyżek, zaprzestanie prywatyzacji publicznych szpitali i jednostek państwowego ratownictwa medycznego oraz odejście od umów śmieciowych – to postulaty pikietujących przed ministerstwem zdrowia.

Społeczności szkolne wileńskich placówek oświatowych, które kształcą uczniów w językach mniejszości narodowych, kontynuują walkę o prawo dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24