Społeczności szkolne wileńskich placówek oświatowych, które kształcą uczniów w językach mniejszości narodowych, kontynuują walkę o prawo dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym.

Wileńscy rodzice kontynuują walkę o swoje dzieci i szkoły, do których uczęszczają ich pociechy. W tym roku społeczności szkół mniejszości narodowych zorganizowały niejedną pikietę w obronie praw uczniów i placówek oświatowych.

„Merze R. Šimašiusie, dlaczego wyrzucasz nauczycieli na bruk?", „Równe prawa dla wszystkich", „R. Šimašiusie, co zrobiliśmy wam złego", „Merze, nie stosujcie bolszewickich metod" – plakaty z takimi napisali trzymali dzisiaj przed gmachem samorządu Miasta Wilna pikietujący nauczyciele z polskich szkół stołecznych.

Społeczności szkół polskich m. Wilna - rodzice, uczniowie oraz nauczyciele - kontynuują walkę o swoje prawa.

Pod budynkiem litewskiego Sejmu trwa największa od kryzysowego roku 2008 pikieta. Wiec został zorganizowany przez związki zawodowe. Szacuje się, że pod litewskim parlamentem pikietuje około 1500 osób.

„Walczyliśmy, walczymy i będziemy walczyć" – polscy rodzice na Litwie są zdeterminowani w walce o przyszłość swoich dzieci.

Polacy na Litwie są zdeterminowani w walce o swoje szkoły i organizują kolejną pikietę. Tym razem przed Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zostawcie w spokoju nasze szkoły! Władza, ignorując nasze prośby, zmusiła do strajku! Średnie wykształcenie bez stresu! Szanowny Linkevičiusie, ratyfikowaliście międzynarodowe konwencje, to trzeba je realizować!– głosiły napisy na plakatach podczas dzisiejszej pikiety przed gmachem litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą w obronie prawa swoich dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym zorganizowały mniejszości narodowe na Litwie.

Mniejszości narodowe na Litwie kontynuują walkę o prawo swoich dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym.

Społeczność wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela nie aprobuje uchwały samorządu m. Wilna, na mocy której w przyszłym roku ta legendarna szkoła wileńska ma być przeniesiona do lokalu swej filii na Żyrmuny.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24