Ponad 50 tysięcy schronów skontrolowano na Ukrainie do 5 czerwca br. 23 procent nie nadawało się do użycia, a 9 procent było zamkniętych – poinformowało w poniedziałek MSW w Kijowie w komunikacie na serwisie Telegram.

W siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja, podczas której komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wspólnie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Wąsikiem, zaprezentowali wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności. W przypadku zagrożenia schronienie może znaleźć w sumie ponad 49 mln osób.

Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė podczas czwartkowej wizyty w Szawlach zaprezentowała specjalne oznakowanie schronu. Oznakowano nim pierwszy budynek w kraju – Gimnazjum im. Juliusa Janonisa, w którego podziemiach mieszkańcy znaleźliby schronienie na wypadek ataków powietrznych.

Jak poinformował Samorząd m. Wilna, na Górze Bouffałowej, pod zburzonym byłym Pałacem Związków Zawodowych, odkryto olbrzymi schron.

Rządowa komisja do spraw ekstremalnych proponuje rządowi, by ustalił kryteria, zgodnie z którymi powstałaby lista tych instytucji, w których mają być zbudowane schrony.

Na terenie Polski znajduje się 91 schronów przystosowanych do ochrony ludności w czasie ataku nuklearnego – poinformował w odpowiedzi na pytanie posła Józefa Rojka z Solidarnej Polski resort spraw wewnętrznych, a czytamy o tym w „Rzeczpospolitej".

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 11 grudnia 2023 

  Św. Damazego I, papieża

  Łk 5, 17-26

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24