Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o rocznej wartości ponad 17 mld USD. Dotychczasowy udział polskiego biznesu w zamówieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi 0,01 proc.; przetargi wygrały 43 firmy.

Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie systemu wartości czy ideologii - przekonywał prezydent Andrzej Duda na forum ONZ. Wyjaśnił, że dotyczy to zwłaszcza kwestii modelu rodziny, wychowania dzieci i ochrony życia.

Papież Franciszek występując w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał światowych przywódców do zawarcia "skutecznego" porozumienia ws. klimatu, do walki z wykluczeniem społecznym i do przeciwdziałania konfliktom zbrojnym i handlowi narkotykami.

W Wilnie rozpoczęła się konferencja organizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i ONZ. Tematem obrad jest m.in. identyfikacja możliwości wzmocnienia roli kobiet w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

23 stycznia Litwa wszczęła dyskusję członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i przedstawicieli ONZ na temat roli praw człowieka w oenzetowskich misjach pokojowych.

Podczas konfliktu na Ukrainie od połowy kwietnia zginęły 4 634 osoby, włącznie z ofiarami zestrzelonego samolotu malezyjskich linii lotniczych - wynika z opublikowanego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

10 grudnia świat obchodzi Dzień Praw Człowieka. W tym roku tytuł „Głosiciela Praw Człowieka" nadano ministrowi spraw zagranicznych Litwy Linasowi Linkevičiusowi. Inicjatorem wyróżnienia jest Litewski Instytut Monitoringu Praw Człowieka.

W trakcie 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Polska na forum VI Komitetu 28 października zgłosiła propozycję podjęcia przez Komisję Prawa Międzynarodowego tematu „Obowiązek nieuznawania za legalne sytuacji powstałych w wyniku poważnego naruszenia przez państwo zobowiązań wynikających z bezwzględnie obowiązujących norm powszechnego prawa międzynarodowego".

Litewska delegacja na czele z wiceministrem spraw zagranicznych Nerisem Germanasem w dniach 22-24 września brała udział w 27. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie. Wiele uwagi członkowie delegacji poświęcili tematowi praw człowieka i sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

Litwini, pracujący w organizacjach międzynarodowych, są dużym osiągnięciem państwa, uważa litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius. Tak oświadczył podczas spotkania z litewskimi ekspertami pracującymi w ONZ-owskim systemie praw człowieka.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 22 czerwca 2024 

  Św. Paulina z Noli, biskupa, Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza Mare'a, wspomnienie

  Mt 6, 24-34

  Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie – o to, co będziecie jeść i pić; ani o swoje ciało – o to, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom: nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego martwicie się o odzież? Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną – nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej was, ludzie słabej wiary? Nie martwcie się więc i nie mówcie: «Co będziemy jedli?» albo: «Co będziemy pili?», albo: «W co się ubierzemy?». O to wszystko zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24