Porady prawne. Co trzeba wiedzieć o corocznym urlopie? (2)

2020-10-03, 07:18
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Porady prawne. Co trzeba wiedzieć o corocznym urlopie? (2) Fot. pixabay.com/Pexels

Na czas corocznego urlopu pracownikowi przysługuje jego średnie wynagrodzenie (tzw. urlopowe). Na średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie obliczone za wykonaną pracę w ustalonym okresie lub za przepracowany czas, wliczając wszystkie rodzaje opłaty za pracę, określone w Opisie Trybu Obliczania Średniego Wynagrodzenia. A więc, na średnie wynagrodzenie składa się bazowe wynagrodzenie, większe wynagrodzenie za pracę w dni wolne i świąteczne, za nadgodziny, pracę w nocy i in., dodatkowa część wynagrodzenia, dodatki i dopłaty, premie za wykonaną pracę.

Przy obliczaniu średniego wynagrodzenia nie wlicza się dni czy godzin, kiedy pracownik faktycznie nie pracował w przedsiębiorstwie, jak również – kwoty pieniężne, które zostały wypłacone za tamte dni czy godziny. Oznacza to, że czas przestoju (lub częściowego przestoju) i otrzymane wynagrodzenie za przestój (lub częściowy przestój) nie jest wliczany do średniego wynagrodzenia. Tak więc, ogłoszony przestój lub częściowy przestój nie mają wpływu na obliczanie urlopowych – nie powinny się one zmniejszyć. Urlopowe mogą się zmniejszyć z innych powodów, nie związanych z przestojem, np. liczby dni pracy w obliczanym okresie, zmiany wysokości wynagrodzenia (zmniejszenia).

Należy podkreślić, że odpowiednio skraca się również okres, za który oblicza jest średnie wynagrodzenie, np. jeżeli pracownik pracował faktycznie dwa miesiące, a jeden miesiąc miał ogłoszony przestój, w takim przypadku średnie wynagrodzenie zostanie obliczone z dwóch faktycznie przepracowanych miesięcy i otrzymanego wynagrodzenia, a czas przestoju (lub godziny częściowego przestoju) nie są wliczane przy obliczaniu urlopowych. Średnie wynagrodzenie za dzień obliczane jest w następujący sposób: wynagrodzenie z obliczanego okresu dzieli się na liczbę faktycznie przepracowanych w tym okresie dni (wliczając w to przepracowane dni wolne i świąteczne). Średnie wynagrodzenie za godzinę oblicza się w następujący sposób: wynagrodzenie z obliczanego okresu dzieli się na liczbę faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin (wliczając nadgodziny).

Gdy faktycznie przepracowany przez pracownika dzień pracy (zmiana) ma różny wymiar godzinowy, oblicza się średnią stawkę godzinową. W innych przypadkach, gdy dzień pracy (zmiana) zawsze mają ten sam wymiar godzinowy, nie ma regulacji odnośnie tego, czy miałaby być naliczana średnia stawka godzinowa, czy średnie wynagrodzenie za dzień pracy. W takim przypadku, pracodawca kierując się zasadami uczciwości, współpracy i nienadużywania prawa oraz uwzględniając bardziej przechylny wobec pracownika sposób obliczania, podejmuje decyzję o obliczaniu wynagrodzenia według stawki godzinowej lub wynagrodzenia za dzień pracy. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z powodu ogłoszonego częściowego przestoju zmniejsza się liczba godzin pracy w ciągu dnia, zmienia się czas trwania dnia pracy (zmiany) w porównaniu do okresu pracy, w którym pracownik by pracował, gdyby nie został ogłoszony częściowy przestój, wówczas ma być obliczana średnia stawka godzinowa, która zapewniłaby sprawiedliwe wynagrodzenie za coroczny urlop. We wszystkich przypadkach pracodawca przy podejmowaniu decyzji o obliczaniu średniej stawki godzinowej lub średniego wynagrodzenia za dzień powinien nie tylko zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie za coroczny urlop, ale przestrzegać również zasad uczciwości, współpracy i nienadużywania prawa.

Urlopowe są wypłacane nie później niż w ostatnim dniu pracy przed rozpoczęciem corocznego urlopu. Jeżeli pracodawca zwleka z rozliczeniem za coroczny urlop, okres, w którym trwała zwłoka w rozliczeniu, doliczany jest do następnego corocznego urlopu. W tym celu jednak pracownik powinien złożyć podanie w ciągu pierwszych 3 dni pracy po corocznym urlopie. Kodeks Pracy nie przewiduje żadnych okoliczności, w oparciu o które pracodawca mógłby odwołać lub anulować rozporządzenie ws. przyznania corocznego urlopu. Jednak, jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracodawca powinien negocjować z urlopującym pracownikiem ws. możliwości odwołania go z urlopu, ponieważ jest to możliwe jedynie za zgodą samego pracownika (potwierdzoną pisemnie). Procedury oraz przypadki odwołania z urlopu mogą być regulowane w wewnętrznych aktach prawnych placówki.

Co trzeba wiedzieć o corocznym urlopie? (1)

Tygodnik Wileńszczyzny

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24