5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Taki sam wynik odnotowaliśmy w poprzednim miesiącu, o 3,8 tys. osób spadła natomiast w tym czasie liczba bezrobotnych – informuje minister Marlena Maląg. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła się.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2023 r. wyniosła 5,0 procent. 

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem – podała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem. – Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w sierpniu 1990 roku – wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

2023-07-26, 12:46

W Polsce spada bezrobocie

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła pięć procent – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,1 pkt. procentowego w porównaniu z majem.

W maju br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Narodowy Bank Polski spodziewa się ponownego wzrostu płac realnych w drugiej połowie bieżącego roku. Prezes polskiego banku centralnego, prof. Adam Glapiński, mówił, że szybko przekroczony zostanie najwyższy do tej pory poziom z roku 2022. Oznajmił też, że w Polsce nie ma drożyzny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu kwietnia br. 5,3 proc. – wynika ze wstępnych danych MRiPS – To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br., a także mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzisiaj bezrobocie jest na poziomie niższym niż przed wybuchem pandemii, co dobrze pokazuje skuteczność realizowanych przez rząd instrumentów wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej przyznało dodatkowe 100 mln zł na realizację programów aktywizacji bezrobotnych, organizowanych lokalnie przez powiatowe urzędy pracy. Programy te uzyskały akceptację właściwych terytorialnie marszałków województw, a teraz otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2023 r. wyniosła 5,5 proc. i była taka sama jak w styczniu 2023 r. (5,5 proc.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Strona 1 z 10

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 8 grudnia 2023 

  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

  Łk 1, 26-38

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24