Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w Strefie Gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny – poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Z Izraela do Polski ewakuowano już ponad 600 polskich obywateli.

W ramach współpracy samorządu rejonu solecznickiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zrealizowano wiele różnorodnych projektów, w tym renowacji oraz remontów pomieszczeń edukacyjnych w placówkach oświatowych rejonu.

Ambasador Federacji Rosyjskiej, Sergiej Andriejew, pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Spotkanie w MSZ rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało bardzo krótko” – poinformował wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński.

5 maja ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andrejew został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Sto lat temu z ręki zbrodniarza zginął pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz. Fakt ten przeszkodził prezydentowi w realizacji planów i zapisaniu się w naszej historii w sposób szerszy niż jako ofiara zabójstwa politycznego.

Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau zakończył nowojorską część swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, w ramach której towarzyszył prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas rozpoczęcia 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i udaje się do stolicy USA, gdzie odbędzie serię spotkań z amerykańskimi partnerami.

4 sierpnia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wezwany został chargé d’affaires Białorusi Aliaksandr Chasnouski, któremu przekazano protest w związku z kontynuowaniem przez władze Białorusi represji wobec dziennikarzy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

W ciągu nadchodzących tygodni dzięki inicjatywie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP możliwe będzie złożenie wniosku i odebranie Karty Polaka we wszystkich szesnastu urzędach wojewódzkich w Polsce.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wydało komunikat w sprawie informacji dotyczących pozbawienia wolności obywatela RP w Iranie.

Strona 1 z 15

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 5 marca 2024 

    Mt 18, 21-35

    Ewangelii według świętego Mateusza

    Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24