Prace grupy roboczej ds. uszczelnienia systemu wizowego

2024-04-10, 12:49
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prace grupy roboczej ds. uszczelnienia systemu wizowego Fot. Sebastian Indra/MSZ

Dobiegają końca prace Grupy Roboczej do spraw wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym RP, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys.

Grupa została powołana decyzją Przewodniczącego Zespołu do Spraw Migracji; w jej skład wchodzą eksperci dysponujący wiedzą merytoryczną oraz odpowiednimi kompetencjami decyzyjnymi, reprezentujący ministrów właściwych do spraw: wewnętrznych i administracji, zagranicznych, rodziny pracy i polityki społecznej, oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa ABW i Głównego Inspektora Pracy.

Celem Grupy Roboczej jest stworzenie Białej Księgi, która określi obszary koniecznych zmian legislacyjnych w polskim porządku prawnym dla uporządkowania systemu wydawania wiz. Mandat grupy obejmuje w szczególności wypracowanie mechanizmów uszczelnienia systemu wydawania cudzoziemcom wiz studenckich, wiz pracowniczych, zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę.

MSZ

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24