Polska wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ

2023-06-10, 18:11
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Polska wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ Fot. MSZ

Podczas przeprowadzonych 8 czerwca br. wyborów w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Polska głosami 177 państw członkowskich została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ na lata 2024-2026.


Członkostwo w Radzie Gospodarczej i Społecznej stanowić będzie kontynuację intensywnego zaangażowania w prace ONZ i przyczyni się do dalszego umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 3-letnie członkostwo w Radzie Gospodarczej i Społecznej dopełni cykl zasiadania Polski w trzech głównych radach ONZ (Rada Bezpieczeństwa 2018-2019, Rada Praw Człowieka 2020-2022, Rada Gospodarcza i Społeczna 2024-2026) w ostatnich latach. Hasłem i myślą przewodnią członkostwa Polski będzie „Solidarny rozwój”.

Polska postrzega gospodarcze i społeczne działania będące na agendzie ONZ jako kluczowy element wysiłków na rzecz globalnego, zrównoważonego rozwoju, stabilności oraz ochrony praw człowieka. Obecnie na pierwszy plan w debacie o przyszłości wysuwają się potrzeby krajów rozwijających się, wynikające z dążenia do sprawiedliwego rozwoju. Doświadczenie nieprzerwanego wzrostu gospodarczego wraz z działaniami na rzecz spójności społecznej, udana transformacja systemowa i gospodarcza czynią z Polski wiarygodnego partnera dla krajów rozwijających się.

Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Odgrywa centralną rolę w koordynacji działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Rada składa się z 54 członków wybieranych na 3-letnią kadencję. Każdego roku Zgromadzenie Ogólne odnawia trzecią część składu Rady.

Polska po raz pierwszy zasiadała w Radzie w latach 1948-1953, a ostatni - w latach 2008-2010.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 21 maja 2024 

  Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 9, 30-37

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24