Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

2022-05-26, 11:07
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

Środki finansowe na zwiększenie liczby psychologów i pedagogów w szkołach, wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudnienia specjalistów, działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów to główne tematy wspólnej konferencji prasowej ministra Przemysława Czarnka i wiceminister Marzeny Machałek. 

– Praca psychologów i specjalistów w Polskich szkołach jest po to, by zaradzić pojawiającym się problemom – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. Szef MEiN podkreślał, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią m.in. na problemy wynikające z pandemii COVID-19.

Wiceminister Marzena Machałek wskazywała z kolei na komplementarność działań pomocowych związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży. Mówiła o zapewnieniu dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów, uruchomieniu nowych, finansowanych przez resort kierunków studiów podyplomowych oraz zapewnionych w budżecie państwa środkach na zwiększenie liczby etatów psychologów i pedagogów w szkołach.

Sekretarz Stanu w MEiN zwróciła uwagę, że wprowadzone rozwiązania zostały przygotowane we współpracy z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin: – Przygotowaliśmy rozwiązania z ekspertami i naukowcami. Rozwiązania te mają wspierać dzieci i zapewnić im odpowiednią do ich potrzeb edukację. W polskim systemie ponad 60 proc. uczniów objętych kształceniem specjalnym są w szkołach ogólnodostępnych. 1/3 dzieci w szkołach ogólnodostępnych doświadcza problemów psychologicznych. Polska szkoła musi na te wyzwania odpowiedzieć i odpowiada.

– Wprowadzamy również stanowisko pedagoga specjalnego w szkołach ogólnodostępnych. Bardzo ważna jest wczesna pomoc rodzinie, gdy dowiaduje się, że ich dziecko może być z niepełnosprawnością – dodała wiceminister Marzena Machałek.

Więcej psychologów i pedagogów w szkołach

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudnienia specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby dzieci w szkole lub placówce.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych:

- od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. – z 22 tys. do 38 tys.,
- od 1 września 2024 r. – do 51 tys.
- 700 mln zł na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r.

Na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 520 mln zł. Ponadto od 1 marca w szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel MEiN przekazało 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Dlaczego potrzebne jest wsparcie?

Statystyki pokazują, że coraz więcej uczniów wymaga specjalistycznej pomocy. Co trzeci uczeń obejmowany jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ma zaburzenia psychiczne, które wymagają profesjonalnej pomocy. Kształceniem specjalnym objętych jest 4 proc. uczniów (185 775 osób), a wczesnym wspomaganiem rozwoju ponad 66 tys. dzieci.

Rosnące potrzeby uczniów powodują, że konieczna jest koordynacja działań pomocowych, także tych udzielanych na wczesnym etapie, oraz trafne adresowanie środków w budżecie państwa na realizację potrzeb dzieci i uczniów oraz ich efektywniejsze wykorzystanie.

Subwencja oświatowa na organizację kształcenia dzieci z niepełnosprawnością

Subwencja oświatowa na organizację kształcenia specjalnego wzrasta w szybszym tempie niż ogólna kwota subwencji oświatowej. W 2022 r. kwota przekazywana z budżetu państwa na kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła około 11 mld zł, co stanowi około 20 proc. całej subwencji oświatowej przekazywanej na około 5 proc. uczniów.

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Większość dzieci z niepełnosprawnościami (64,6 proc.) uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, dlatego ważne działanie na rzecz wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

Wybrane działania na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich:

- szkolenia nauczycieli, specjalistów, organów prowadzących – docelowo 28 tys. osób – kwota 52 mln zł,
- materiały metodyczne dla nauczycieli – do końca czerwca 2022 r.,
- działania pilotażowe (asystent ucznia, specjalistyczne centra, ocena funkcjonalna) na łączną kwotę 111,3 mln zł,
- 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

Łączna wartość środków UE i budżetu państwa przeznaczona poza subwencją oświatową na ten cel to 219 mln zł. W nowej perspektywie finansowej UE zaplanowano 0,5 mld zł.

Media

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 5 marca 2024 

    Mt 18, 21-35

    Ewangelii według świętego Mateusza

    Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24