Polska rozpoczęła przewodnictwo w OBWE

2022-01-03, 10:36
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

1 stycznia 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 r.

– Polska przejmuje Przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej – powiedział minister Zbigniew Rau.

Głównym celem polskiego Przewodnictwa będą działania służące uregulowaniu regionalnych i zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. Intencją Polski jest pełnienie roli uczciwego pośrednika i mediatora pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Organizacja działa na zasadzie konsensu uczestniczących państw. Nasze wysiłki skoncentrują się na pełnym wykorzystaniu potencjału OBWE.

Polska będzie realizować zadania w duchu kompleksowego podejścia Organizacji do zagadnienia bezpieczeństwa, zakładającego współzależność kwestii polityczno-wojskowych, jak również gospodarczych i dotyczących praw człowieka.

W trakcie przewodnictwa zogniskujemy wysiłki na pomocy udzielanej ludności cywilnej w strefach konfliktu. W wymiarze ekonomicznym skupimy się na odbudowie i modernizacji naszych gospodarek, zabiegając o wzmocnienie ich odporności i lepsze dostosowanie do nowych wyzwań. Ożywienie po pandemii wymaga skoordynowanych i ukierunkowanych działań w celu powrotu do zrównoważonego rozwoju.

Minister Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje przewodnictwo i nakreśli jego priorytety na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu 13 stycznia 2022 r. Polska będzie współpracować w ramach tzw. trójki OBWE z poprzednim i kolejnymi przewodnictwami – odpowiednio Szwecją i Macedonią Północną. Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w Łodzi w grudniu 2022 roku.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24