Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o rocznej wartości ponad 17 mld USD. Dotychczasowy udział polskiego biznesu w zamówieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi 0,01 proc.; przetargi wygrały 43 firmy.

Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie systemu wartości czy ideologii - przekonywał prezydent Andrzej Duda na forum ONZ. Wyjaśnił, że dotyczy to zwłaszcza kwestii modelu rodziny, wychowania dzieci i ochrony życia.

Papież Franciszek występując w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał światowych przywódców do zawarcia "skutecznego" porozumienia ws. klimatu, do walki z wykluczeniem społecznym i do przeciwdziałania konfliktom zbrojnym i handlowi narkotykami.

W Wilnie rozpoczęła się konferencja organizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i ONZ. Tematem obrad jest m.in. identyfikacja możliwości wzmocnienia roli kobiet w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

23 stycznia Litwa wszczęła dyskusję członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i przedstawicieli ONZ na temat roli praw człowieka w oenzetowskich misjach pokojowych.

Podczas konfliktu na Ukrainie od połowy kwietnia zginęły 4 634 osoby, włącznie z ofiarami zestrzelonego samolotu malezyjskich linii lotniczych - wynika z opublikowanego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

10 grudnia świat obchodzi Dzień Praw Człowieka. W tym roku tytuł „Głosiciela Praw Człowieka" nadano ministrowi spraw zagranicznych Litwy Linasowi Linkevičiusowi. Inicjatorem wyróżnienia jest Litewski Instytut Monitoringu Praw Człowieka.

W trakcie 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Polska na forum VI Komitetu 28 października zgłosiła propozycję podjęcia przez Komisję Prawa Międzynarodowego tematu „Obowiązek nieuznawania za legalne sytuacji powstałych w wyniku poważnego naruszenia przez państwo zobowiązań wynikających z bezwzględnie obowiązujących norm powszechnego prawa międzynarodowego".

Litewska delegacja na czele z wiceministrem spraw zagranicznych Nerisem Germanasem w dniach 22-24 września brała udział w 27. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie. Wiele uwagi członkowie delegacji poświęcili tematowi praw człowieka i sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

Litwini, pracujący w organizacjach międzynarodowych, są dużym osiągnięciem państwa, uważa litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius. Tak oświadczył podczas spotkania z litewskimi ekspertami pracującymi w ONZ-owskim systemie praw człowieka.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 18 maja 2024 

  Św. Jana I, papieża i męczennika, wspomnienie

  J 21, 20-25

  Ewangelii według świętego Jana

  Gdy Jezus Zmartwychwstały ukazał się uczniom, Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. To on podczas wieczerzy oparł się na Jego piersi i zapytał: „Panie, kto Cię zdradzi?”. Gdy Piotr go spostrzegł, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z nim?”. Jezus mu odpowiedział: „Jeśli zechcę, żeby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa? Ty pójdź za Mną”. Rozeszła się więc między braćmi wiadomość, że ten uczeń nie umrze. Tymczasem Jezus wcale mu nie powiedział, że nie umrze, lecz: „Jeśli zechcę, aby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa?”. To właśnie ten uczeń świadczy o tych sprawach i on je spisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24