W Wiłkomierzu (lit. Ukmergė) rozpoczęła się konferencja poświęcona polskiemu rodowi Kossakowskich.

W Podbrodziu obradowała w minionym tygodniu konferencja sprawozdawczo-wyborcza Święciańskiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W referacie sprawozdawczym prezes poruszył główne dokonania i aspekty działalności Oddziału.

„Czasami jestem pytany, czy jestem potomkiem rodziny Radziwiłłów. Odpowiadam, że nie jestem potomkiem, tylko że jestem Radziwiłłem. Ciągłość, narracja w naszej rodzinie trwa" – podczas otwarcia w Wilnie konferencji poświęconej najsłynniejszemu rodowi magnackiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego powiedział jej obecny przedstawiciel Maciej Radziwiłł.

Co zagraża Katedrze Wileńskiej? Co wykazały najnowsze badania dotyczące jej budowy? Jakie badania wykonano w okresie międzywojennym? Odpowiedzi na te oraz inne pytania dowiemy się podczas konferencji poświęconej Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie.

22-23 października na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3, Wilno) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pasaże Witolda Hulewicza".

„Łączy nas wspólne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego nowoczesna przestrzeń wielokulturowa. Nasza konferencja miałaby rozszerzać i pogłębiać jego kontekst, wyeksponować niezbadane dotychczas aspekty, a jest ich naprawdę bardzo wiele. Należy mieć nadzieję, że w toku słuchania referatów i dyskusji otworzą się nowe imponujące perspektywy badawcze" – podczas otwarcia konferencji pt. „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej" na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie powiedział prof. dr hab. Andrzej Baranow z Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LEU.

Nowe spojrzenie na problem dwujęzyczności w utworach polskich i litewskich pisarzy będzie głównym tematem konferencji w Wilnie z udziałem naukowców z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski.

8 października, w czwartek, o godz. 10.00 w dużej sali gmachu samorządu rejonu wileńskiego odbędzie się konferencja pt. „Złość i agresja u dziecka. Od czego zacząć?". Organizatorem konferencji jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach.

Potrzebne są interdyscyplinarne badania nad kulturą i historią Tatarów, a być może też stworzenie kierunku studiów: tatarystyki - uważają uczestnicy niedzielnej konferencji naukowej dotyczącej wieloaspektowego podejścia do badań nad tą społecznością.

27-29 maja w Warszawie odbywa się doroczna Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Tematem tegorocznych debat jest prawo wyborcze w orzecznictwie sądów konstytucyjnych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 5 marca 2024 

    Mt 18, 21-35

    Ewangelii według świętego Mateusza

    Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24