W Wiłkomierzu (lit. Ukmergė) rozpoczęła się konferencja poświęcona polskiemu rodowi Kossakowskich.

W Podbrodziu obradowała w minionym tygodniu konferencja sprawozdawczo-wyborcza Święciańskiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W referacie sprawozdawczym prezes poruszył główne dokonania i aspekty działalności Oddziału.

„Czasami jestem pytany, czy jestem potomkiem rodziny Radziwiłłów. Odpowiadam, że nie jestem potomkiem, tylko że jestem Radziwiłłem. Ciągłość, narracja w naszej rodzinie trwa" – podczas otwarcia w Wilnie konferencji poświęconej najsłynniejszemu rodowi magnackiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego powiedział jej obecny przedstawiciel Maciej Radziwiłł.

Co zagraża Katedrze Wileńskiej? Co wykazały najnowsze badania dotyczące jej budowy? Jakie badania wykonano w okresie międzywojennym? Odpowiedzi na te oraz inne pytania dowiemy się podczas konferencji poświęconej Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie.

22-23 października na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3, Wilno) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pasaże Witolda Hulewicza".

„Łączy nas wspólne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego nowoczesna przestrzeń wielokulturowa. Nasza konferencja miałaby rozszerzać i pogłębiać jego kontekst, wyeksponować niezbadane dotychczas aspekty, a jest ich naprawdę bardzo wiele. Należy mieć nadzieję, że w toku słuchania referatów i dyskusji otworzą się nowe imponujące perspektywy badawcze" – podczas otwarcia konferencji pt. „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej" na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie powiedział prof. dr hab. Andrzej Baranow z Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LEU.

Nowe spojrzenie na problem dwujęzyczności w utworach polskich i litewskich pisarzy będzie głównym tematem konferencji w Wilnie z udziałem naukowców z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski.

8 października, w czwartek, o godz. 10.00 w dużej sali gmachu samorządu rejonu wileńskiego odbędzie się konferencja pt. „Złość i agresja u dziecka. Od czego zacząć?". Organizatorem konferencji jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach.

Potrzebne są interdyscyplinarne badania nad kulturą i historią Tatarów, a być może też stworzenie kierunku studiów: tatarystyki - uważają uczestnicy niedzielnej konferencji naukowej dotyczącej wieloaspektowego podejścia do badań nad tą społecznością.

27-29 maja w Warszawie odbywa się doroczna Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Tematem tegorocznych debat jest prawo wyborcze w orzecznictwie sądów konstytucyjnych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Czwartek, 28 września 2023 

  Św. Wacława, męczennika, wspomnienie

  Łk 9, 7-9

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkim, co się działo, i niepokoił się, bo niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się ukazał; a jeszcze inni, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś mówił: „Ja ściąłem Jana. Kim jest więc ten, o którym słyszę takie rzeczy?”. I chciał Go zobaczyć.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24