W Trokach odbyły się międzynarodowe warsztaty fotograficzne „Skarbiec Polaków”

2018-12-05, 21:43
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W warsztatach uczestniczyli miłośnicy fotografii z Litwy, Polski i Białorusi W warsztatach uczestniczyli miłośnicy fotografii z Litwy, Polski i Białorusi Fot. Marcin Kossakowski

W dniach 14-18 listopada br. w Trokach odbyły się międzynarodowe warsztaty fotograficzne pt. „Skarbiec Polaków”, organizatorem których był Trocki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie. Warsztaty zostały przeprowadzone przez inspirujących fotografów, dziennikarzy radiowych Pawła Wędołowskiego i Piotra Barbachowskiego z Polski. W warsztatach uczestniczyli miłośnicy fotografii z Litwy, Polski i Białorusi.

Podczas intensywnych pięciu dni uczestnicy zapoznali się z dziedzictwem historyczno-kulturowym wielonarodowych Trok, poszerzyli swoją wiedzę z dziedziny teorii fotografii, poznali tajniki obróbki zdjęć oraz brali udział w zajęciach w plenerze oraz mieli wyjątkową możliwość indywidualnych konsultacji z niezastąpionymi instruktorami.

Pierwsza część wykładu teoretyczno-praktycznego dotyczyła fotografii krajobrazu. Szkoleniowcy z Polski na przykładzie swoich prac przedstawili teoretyczne zagadnienia fotografii przyrody, jak też przybliżyli swoją strategię fotografii krajobrazu. Po wskazówkach teoretycznych, pod czujnym okiem fotografów, uczestnicy poszerzali swoje spojrzenie na otaczający świat i rozwijali umiejętności utrwalania piękna przyrody Ziemi Trockiej.

Druga część warsztatów dotyczyła architektury oraz reportażu. Temat został zrealizowany w zabytkowych Trokach, pałacu i parku Tyszkiewiczów na Zatroczu. Uczestnicy zrealizowali interesującą serię zdjęć z zakresu architektury, jak też zapoznali się z historią i codziennością Trok.

Podczas ostatniej części uczestnicy zagłębiali się w aspekty fotografii osób. W tym czynny udział wzięli przedstawiciele Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL. Członkowie zespołów artystycznych „Stare Troki”, „Troczanie” przybyli w charakterystycznych strojach ludowych Ziemi Trockiej i takim sposobem stworzyli niesamowity klimat, inspirujący do nowych pomysłów artystycznych.

Podczas warsztatów odbyło się także spotkanie z fotografem, bibliotekarzem, filozofem oraz nauczycielem – Bartoszem Frątczakiem, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat świata fotografii, przedstawił portfolio, zaprezentował swoje fotografie z życia Polaków na Wileńszczyźnie, a także wspólnie z uczestnikami i instruktorami omawiał prace stworzone podczas warsztatów.

Spotkanie podsumowujące odbyło się z udziałem posła na Sejm Republiki Litewskiej, prezesa Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL Jarosława Narkiewicza. Wspólnie został omówiony temat spuścizny Polaków na Ziemi Trockiej oraz zagadnienie wielokulturowości Trok.

Jak powiedział poseł Narkiewicz, minione warsztaty były jedną z cyklicznych inicjatyw Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, skierowanych ku rozprzestrzenianiu się wiedzy o tradycjach Polaków rejonu trockiego. Jak dodal: „Latem br. urzeczywistniliśmy takie projekty jak plener malarski pt. Perła Trok’’, współorganizowaliśmy wyjazd pielgrzymkowy do Agłuony (Łotwa), który zaangażował znaczną liczbę Polaków z Litwy. Poza tym nie tylko skłaniamy do działań i aktywności miejscową ludność polską, lecz dążymy również do tego, by rodakom z innych państw przybliżyć dziedzictwo Ziemi Trockiej, a zarazem organizowane projekty, takie jak międzynarodowe warsztaty fotograficzne, stanowiłyby przestrzeń do wymiany kulturowej, a zrzeszenie do wspólnego działania skutkowałoby pogłębieniem uświadomienia polskiej tożsamości narodowej”.

Zdaniem uczestników, warsztaty nie tylko poszerzyły wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny fotografii, lecz także zainspirowały do własnych projektów twórczych, przybliżyły wielonarodowe Troki oraz przyczyniły się do podzielenia się swoim doświadczeniem i pasją z innymi. Wybrane parce uczestników zostaną zaprezentowane podczas wystawy podsumowującej projekt w Trockim Centrum Kultury w grudniu br. Uczestnicy złożyli serdeczne podziękowania i wyrazy uznania Karolinie Narkiewicz - pomysłodawczyni oraz koordynatorowi warsztatów.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Justyna Bacewicz

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 29 lutego 2024

    Łk 16, 19-31

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odparł: «Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać». Tamten powiedział: «Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków! Niech im będą posłuszni!». Lecz on odpowiedział: «Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się». Wtedy powiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać»”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24