Przekaz współczesnych autorów poezji bądź prozy najczęściej konstatuje fakty dzisiejszej codzienności i utrwala najważniejsze momenty zachodzące w życiu prywatnym, jak też scenografie, samoistnie zaistniałe i zaobserwowane w otaczającym ich współczesnym środowisku. Utwory niekiedy zabarwione fantastycznymi uniesieniami potrafią obudzić w ludziach człowieczeństwo i szlachetność, zaznaczyć wspaniałe uczucie miłości do bliźnich, jak też odzwierciedlić przeżycia dotyczące goryczy utraty. Właśnie na podobne tematy układa wiersze również warszawska poetka Grażyna Dorota Kowalska.

Mirosława Bartoszewicz ujawniła siebie jako uzdolniona literacko osoba w 2011 roku debiutując wierszami w „Tygodniku Wileńszczyzny” na stronie „Pegaz”. Po czym wiersze pisane do szuflady sukcesywnie zaowocowały wydaniem debiutanckiego tomiku wierszy pt. „Pieśń ujdzie cało”, który ukazał się w 2018 roku. Dotąd wiersze poetki znalazły  miejsce także w kilku antologiach wydanych w Litwie i w Polsce.

Z Tomaszem Snarskim, autorem tomu poezji „Żmuty”, wydanego w 2021 roku w Wilnie, rozmawiają dziennikarze L24. 

W sobotę, 18 lipca, w imponującym Pałacu Balińskich w Jaszunach w rejonie solecznickim odbyła się impreza literacka – prezentacja tomiku poetyckiego „W bursztynowym kraju” autorstwa Teresy Markiewicz.

Ziemia Solecznicka, słynąca z zachowania i kontynuacji tradycji i obyczajów przodków, którą z dziada pradziada zamieszkują przeważnie Polacy, doczekała się swojego piewcę. Jest nim Jan Rożanowski z miejscowości Miżany, znajdującej się nieopodal miasta Ejszyszki. Poeta sielankowy, którego twórczość jest przesiąknięta ludowością, w której dowiodło mu się przyjść na świat, spędzić dzieciństwo i zamieszkać na stałe, natchnienie czerpie z dziejów historycznych rodzimych stron i przekazuje w formie mowy wiązanej te swojskie klimaty.  Wieczorem, 22 stycznia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się prezentacja najnowszego tomiku autorstwa Jana Rożanowskiego pt. „Nasze życie jest drogą”.

Kawiarenka Literacka, która odbyła się tradycyjnie w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w niedzielę, 7 kwietnia, rozpoczęła nowy, wiosenny, zwykle obfitujący w wydarzenia literacko-muzyczne sezon. Tym razem licznie zebrani w Kawiarence sympatycy twórczości rodzimych autorów mieli okazję zapoznać się z twórczością Tamary Justyckiej oraz młodego twórcy Daniela Dowejko.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 19 kwietnia 2024 

    J 6, 52-59

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. O tym mówił Jezus w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24