Zakończono prace konserwatorskie przy grobie Norwida w Montmorency

2021-09-24, 14:41
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Symboliczny grób Cypriana Kamila Norwida w Montmorency Symboliczny grób Cypriana Kamila Norwida w Montmorency Fot. Instytut Polonika

W Roku Norwidowskim, ustanowionym przez Sejm RP, tuż przed rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida, Instytut Polonika zakończył ostatni etap wieloelementowych prac przy symbolicznym grobie poety na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji.

Jak informuje Instytut Polonika, symboliczny grób Cypriana Kamila Norwida poddano gruntownemu oczyszczeniu za pomocą metod mechanicznych i chemicznych. Usunięto elementy sczerniałe, naloty i zielone nawarstwienia powstałe na skutek korozji. Przeprowadzono miejscowe odsolenie kamieni, uzupełnienie ubytków w podstawie płyty nakrywającej grób i zabezpieczenie przed wilgocią elementów wapiennych pomnika. Wykonany z brązu medalion poddano odtłuszczaniu, konserwacji oraz zabezpieczeniu woskiem syntetycznym. Uwydatniono również liternictwo na steli i płycie nakrywającej, natomiast rekonstrukcję i uzupełnienia scalono kolorystycznie.

Po raz ostatni grób Norwida, znajdujący się na tej największej polskiej nekropolii we Francji, poddano konserwacji w 2007 r. W ciągu minionych kilkunastu lat stan obiektu pogorszył się na tyle poważnie, że konieczne było przeprowadzenie ponownych prac.

Realizatorem projektu było Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Polski wieszcz Cyprian Kamil Norwid zmarł w 1883 roku w kościelnym przytułku  Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem i tam został pochowany, ale po pięciu latach wygasła licencja na zachowanie nagrobka, więc szczątki przeniesiono na polski cmentarz w Montmorency i pogrzebane w zbiorowej mogile. W 2001 roku urnę z ziemią z grobu przeniesiono do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu.

 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 25 lutego 2024

  2 niedziela Wielkiego Postu

  Mk 9, 2-10

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!”. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to więc w tajemnicy, tylko zastanawiali się między sobą, co znaczy powstać z martwych.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24