Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9 proc. wobec 12,0 proc. w czerwcu - poinformował we wtorek polski Główny Urząd Statystyczny.

W drugim kwartale tego roku co czternasty mieszkaniec Litwy w wieku od 15 do 24 lat nie miał pracy. Stopa bezrobocia wśród młodych na Litwie w drugim kwartale 2014 roku wyniosła 21,3%, co oznacza, że w ciągu jednego kwartału wzrosła o 0,1%, a w ciągu roku - 0,3%.

Europejski Urząd Statystyczny informuje, że stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu tego roku wynosiła 11,5%. Oznacza to, że przed miesiącem w strefie euro osób bezrobotnych było mniej niż w maju (11,6%) i mniej niż przed rokiem - w czerwcu 2013 roku (12%). Jest to najmniejszy wskaźnik od września 2012 roku.

Od początku roku stale maleje bezrobocie wśród młodych na Litwie: 1 stycznia stanowiło ono 6,2 proc., natomiast 1 lipca spadło do 3,5 proc.

Na początku lipca poziom bezrobocia na Litwie wyniósł 8,6%, to jest był o 0,6% niższy niż na początku miesiąca i o 1,6% mniejszy niż przed rokiem.

Po uzyskaniu dyplomu na litewskiej Giełdzie Pracy w ubiegłym roku zarejestrowało się prawie 11 tys. absolwentów szkół wyższych.

Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 r. zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac.

Bezrobocie na Litwie na początku marca wynosiło 11,4%, to jest było 0,1% mniejsze niż na początku lutego i o 1% mniejsze w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Dwa przedsiębiorstwa z rejonu wileńskiego zostały wyróżnione przez Litewską Giełdę Pracy za stworzenie w 2013 roku najwięcej nowych miejsc pracy.

Strona 8 z 8

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24