Jak informuje Litewska Służba Zatrudnienia, 1 sierpnia w kraju zarejestrowano 137,4 tys. osób poszukujących pracy. To o 1,1 tys. mniej niż miesiąc temu i 5,7 tys. mniej niż rok temu.

Stopa bezrobocia na Litwie wyniosła marcu 5,8 proc. – podał Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). To o 0,3 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W styczniu poziom bezrobocia na Litwie wyniósł 9,2 proc., to o 0,3 punktu procentowego więcej niż w grudniu. Na Litwie 1 lutego zarejestrowano 159,6 tys. osób bezrobotnych – poinformowała litewska Służba Zatrudnienia.

W trzecim kwartale bieżącego roku bezrobocie na Litwie pozostawało na takim samym poziomie co w poprzednim kwartale – 5,9 proc. Ogólna liczba zatrudnionych wyniosła 1 mln 380 tys. osób.

Jak podaje agencja Eurostat – średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lipcu 2018 roku wynosiła 6,8 proc. i była najniższa od kwietnia 2018.

6,8 proc. – tyle w czerwcu wyniosła stopa bezrobocia na Litwie – podał we wtorek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). To o 0,1 proc. mniej niż w tym samym miesiącu przed rokiem i tyle samo, co miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia na Litwie w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 7,2 proc, informuje Departament Statystyki. Jest to o 0,8 proc. mniej niż w styczniu-marcu 2017 roku.

Na Litwie stopa bezrobocia zarejestrowanego na początku marca wyniosła 9,1 proc. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż na początku lutego i o 0,3 punktu procentowego więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Na początku lutego poziom bezrobocia wzrósł na Litwie do 9 proc. i był o 0,3 proc. wyższy niż na początku stycznia 2018 roku.

2018-01-08, 15:34

Rośnie poziom bezrobocia

Poziom bezrobocia na Litwie w ciągu miesiąca wzrósł o jeden punkt procentowy i na początku 2018 roku wynosił 8,7 proc.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24