W trzecim kwartale tego roku stopa bezrobocia na Litwie wyniosła 9,3 proc. i w porównaniu z drugim kwartałem w wzrosła o 0,8 proc. – poinformował dziś Departament Statystyki.

W lipcu stopa bezrobocia na Litwie była jedna z najwyższych w krajach Unii Europejskiej (UE) – podaje Eurostat.

W poniedziałek poziom bezrobocia na Litwie sięgnął 13,3 procent – to najwyższy w tym roku wskaźnik – poinformował Urząd Pracy.

W lipcu stopa bezrobocia na Litwie wyniosła 12,8 proc. To o 0,7 pkt procentowego więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4,8 pkt procentowego więcej niż przed rokiem – wynika z danych Służby Zatrudnienia.

W wyniku kryzysu koronawirusowego 30 tys. osób straciło pracę – powiedział minister ochrony socjalnej i pracy Linas Kukuraitis.

Bezrobocie w ciągu minionego tygodnia wzrosło o 0,5 punktu procentowego – 6 kwietnia osiągnęło poziom 10,3 procent – poinformował Urząd ds. Zatrudnienia.

Już czwarty rok stołeczny samorząd zachęca pracodawców do udziału w programie zwiększania zatrudnienia – pomocy w zatrudnieniu większej liczby wilnian. Poprzez udział w tym programie pracodawcy mogą otrzymać do 45 tys. euro subsydiów. Program jest realizowany do 30 listopada bieżącego roku.

W listopadzie najwięcej zaświadczeń o działalności wydano na działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i solariów, także na prace budowlane i sprzedaż produktów nieżywnościowych.

W lipcu spadek stopy bezrobocia odnotowano w większości samorządach. Najwięcej bezrobotnych było w Jeziorosach, a najmniej – w Neryndze.

Począwszy od 1991 r., wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski – informuje minister Bożena Borys-Szopa. Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,2 proc. i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 pkt proc.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24