Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 8,5 proc. i w porównaniu ze styczniem spadła o 0,1 punktu procentowego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

19 nowych miejsc pracy dla mieszkańców rejonu wileńskiego stworzono w wyniku urzeczywistnienia projektów inicjatyw lokalnego zatrudnienia. Zrealizowane zostały przez rejonowy oddział Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy we współpracy z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W krajach bałtyckich najwyższa stopa bezrobocia panuje na Łotwie, a najmniej bezrobotnych jest w Estonii.

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 8,7 proc. wobec 10,2 proc. w styczniu 2016 r. To najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu od 1992 roku.

27 nowych miejsc pracy zostało stworzonych w 2016 roku przez przedsiębiorców rejonu solecznickiego w ramach współpracy z Rejonową Giełdą Pracy. Najwięcej przedsiębiorcy zyskali na udziale w programie zatrudnienia lokalnego, dzięki czemu – kosztem pomocy finansowej w wysokości 307 tys. euro – zatrudnili 23 pracowników oraz nabyli niezbędny sprzęt i urządzenia.

W Polsce bezrobocie we wrześniu spadło do 8,3 proc. To najniższy wskaźnik od maja 1991 roku.

W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia na Litwie wyniosła 8% i w porównaniu z pierwszym kwartałem zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego. Z kolei w porównaniu z drugim kwartałem roku ubiegłego stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła się o 1,4 punktu procentowego. Informuje dzisiaj o tym Litewski Departament Statystyki.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła najniższy poziom od 25 lat i w lipcu wyniosła 8,6%.

Obywatele oczekują, że Unia Europejska podejmie większe wysiłki w walce z bezrobociem, które obecnie wynosi w UE 8,6%.

W czerwcu na giełdach pracy na Litwie zarejestrowało się tysiąc absolwentów.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 5 czerwca 2023 

  Św. Bonifacego, biskupa i męczennika, wspomnienie

  Mk 12, 1-12

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Potem zaczął mówić do nich w przypowieściach: „Pewien człowiek zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię, zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. W odpowiednim czasie posłał do dzierżawców sługę, aby odebrał od nich część zbiorów winnicy. Lecz oni schwytali go, zbili i odesłali z niczym. Znowu posłał do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli go. Posłał jeszcze jednego, lecz jego zabili. I wielu innych posłał, z których jednych pobili, a innych zabili. Miał jeszcze jednego syna ukochanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: „Uszanują mojego syna”. Lecz dzierżawcy mówili między sobą: „To jest spadkobierca. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. Schwytali go, zabili i wyrzucili z winnicy. Co więc zrobi pan winnicy? Gdy przybędzie, wytraci dzierżawców, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście Pisma: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach”. Zamierzali więc Go schwytać, bo zrozumieli, że to o nich powiedział tę przypowieść. Bali się jednak tłumu i dlatego zostawili Go i odeszli.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24