Pięciodniowy atak hybrydowy, w wyniku którego placówki edukacyjne oraz inne instytucje i organizacje w kraju otrzymywały listy z pogróżkami, ustał, ale w ubiegłym i tym tygodniu policja wszczęła 4 dochodzenia w sprawie nowych gróźb wobec szkół.

23 sierpnia b.r. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńksiego przewodniczący frakcji AWPL-ZChR Waldemar Urban przedstawił projekt uchwały o zatwierdzeniu regulaminu motywacji uczniów rejonu wileńskiego do większych osiągnięć edukacyjnych. Po przedłożeniu projektu radni poparli przedstawiony projekt i jednogłośnie go zaaprobowali. 25 września Rada ostatecznie tę decyzję zatwierdziła. 

Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek spotkał się z polskimi dziećmi z Litwy, które przebywają na letnim wypoczynku w Polsce. Uczniowie odwiedzają miejsca ważne dla historii i kultury kraju, poznają jego dziedzictwo i bogactwo przyrodnicze oraz doskonalą znajomość języka polskiego.

Od 1 lipca mieszkańcy Wilna mogą się ubiegać o wsparcie dla uczniów – bezpłatne posiłki i przybory szkolne.

Uczniowie klas X-XII zapraszani są do wzięcia udziału w konkursie informatycznym, organizowanym przez Zakład Informatyki Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, który odbędzie się 10 maja o godz. 13.00-15.00 w siedzibie filii (ul. Kalvarijų 135, Wilno, sala 406).

Uczniowie ze szkół rejonu solecznickiego wzięli udział w turnieju warcabowym.

Rok 2023 jest szczególny dla Litwy. 25 stycznia Wilno obchodziło swoje 700. urodziny, a już wkrótce obchodzony będzie Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Z tej okazji Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego w przeddzień święta 16 lutego zaprosiła uczniów klasy 6 Gimnazjum „Ryto” w Rudominie wraz z nauczycielką Jolantą Bučielienė do udziału w grze orientacyjnej „Kod Wilna – światowe dziedzictwo”.

Paszport Kultury oferuje uczniom 835 nowych usług edukacji kulturalnej – informuje Ministerstwo Kultury.

Dzisiaj w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Rudominie odbyła się tradycyjna już uroczystość przyznania tytułu „Najlepszy Uczeń Roku 2022” dla najlepszych uczniów ze szkół znajdujących się w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Od 1 września dzieci ze średnimi, wysokimi lub bardzo wysokimi potrzebami specjalnymi otrzymają podwójny koszyk Nieformalnej Edukacji Dzieci (NVŠ) - w rezultacie cena za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych zostanie dla nich obniżona o 40 euro.

Strona 1 z 13

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Czwartek, 30 listopada 2023 

  Św. Andrzeja, apostoła, święto

  Mt 4, 18-22

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata, Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24