Udany i wartościowy VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

2023-07-03, 18:00
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Udany i wartościowy VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy KPRP/ Grzegorz Jakubowski

 

W Warszawie i Pułtusku od 29 czerwca do 2 lipca odbywał się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, którego organizatorami była Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a honorowy patronat nad Zjazdem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Od września 2022 roku przewodniczącym Rady Polonii Świata jest Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL. Zjazd był okazją do przeprowadzenia bilansu tego co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych i przedstawienia organizacyjnych sukcesów mogących być przykładem dla innych oraz określenia stojących przed Polonią wyzwań. Przesłaniem przyświecającym VI Światowemu Zjazdowi Polonii i Polaków z Zagranicy były słowa Świętego Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” W Zjeździe licznie uczestniczyła ponad 20 osobowa delegacja z Wileńszczyzny na czele z prezesem Związku Polaków na Litwie europosłem Waldemarem Tomaszewskim.


Zjazd rozpoczął się od symbolicznego złożenia kwiatów na grobach Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ks. Prymasa Józefa Glempa i Ignacego Jana Paderewskiego. Następnie w archikatedrze warszawskiej Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy świętej dla uczestników VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Mszę św. koncelebrowali bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polonii i Emigracji, ks. Leszek Kryża TChr z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz duszpasterze posługujący wśród Polonii w różnych krajach. W słowie skierowanym do przedstawicieli Polonii I Polaków kard. Nycz podkreślał jedność i powszechność Kościoła dla wszystkich wiernych, bez względu na przynależność narodową i kraj, w którym żyją, co dotyczy także Polaków rozsianych po całym świecie. Wskazał, że Kościół jest duchowym fundamentem dla bycia razem Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny.

Sesja inauguracyjna w Sali Plenarnej Sejmu
W części merytorycznej obrady Zjazdu rozpoczęły się od sesji inauguracyjnej w Sali Plenarnej Sejmu RP. List do uczestników Zjazdu skierowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Odczytała go wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. „To państwo budujecie na obczyźnie dobre imię Polski, jako kraju ludzi przedsiębiorczych i ambitnych, a równocześnie solidarnych” - napisała w liście do uczestników VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy marszałek Sejmu. Zapewniła, że „pielęgnowanie więzi z Polakami na świecie stanowi jeden z priorytetów Sejmu”. Przytoczyła też słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mawiał: „Warto być Polakiem”. Polacy wiedzą, czym jest prawdziwa miłość do Ojczyzny, jak ją pielęgnować, jak o nią walczyć, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, dodała Pani Marszałek.

Następnie Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak podkreślił w swoim wystąpieniu, że zorganizowanie Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie jest przykładem najwyższego, możliwego szacunku, jakim polskie państwo darzy przedstawicieli Polonii na całym świecie. Podkreślił, że poza granicami kraju żyje 1/3 polskiego Narodu. Zwrócił uwagę, że poprzedni Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy miał miejsce pięć lat temu, czyli w 2018 roku. Dziedziczak mówił, że w ciągu tych pięciu lat bardzo wiele się zmieniło i wydarzyło.

Z kolei Przewodniczący Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz zwrócił uwagę na to, że we współczesnym świecie szczególnie ważne są również tradycyjne wyzwania stojące przez organizacjami Polaków poza granicami kraju, takie jak zachowanie polskiej tożsamości. "Nowoczesność potrzebuje tradycji; należy pamiętać, skąd przyszliśmy, jak drogą idziemy i dokąd zmierzamy" – powiedział. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wskazywał na represje jakim poddawani są Polacy m.in. na Białorusi. "To tu, na tych krzesłach powinni siedzieć dziś nasi przyjaciele.” Niestety, to trudne, ale duchem i czynem, na ile to jest możliwe, jesteśmy z nimi głęboko wierząc, że tocząca się historia doprowadzi do rychłego spotkania z nimi. Wierzymy w to bardzo" - powiedział prezes Bonisławski.

Natomiast minister w KPRM, przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Henryk Kowalczyk mówił, że Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest po to, aby przedstawiciele rządu i parlamentarzyści wsłuchiwali się w potrzeby Polonii. Minister Kowalczyk również podkreślił, że w bardzo złej sytuacji są Polacy na Białorusi czy w Rosji. "Powinniśmy bardzo mocno pamiętać o tych Polakach, którzy tam pozostali, którzy, nawet gdy chcieli, nie mogli dzisiaj tutaj przyjechać. To jest nasz obowiązek, aby pamiętać o wszystkich" - powiedział minister.

Na sesji inauguracyjnej, w Sali Plenarnej Sejmu RP wystąpili prezesi dwóch najmocniejszych organizacji polskich na świecie: Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie. W swoim przemówieniu Frank Spula dziękował władzom polskim i uczestnikom Zjazdu, zapowiedział też ścisłą współpracę z przewodniczącym Rady Polonii Świata Jarosławem Narkiewiczem. Natomiast prezes ZPL Waldemar Tomaszewski podkreślił, że „jako Polacy mieszkający za granicą czujemy się spadkobiercami przedwojennego Światpolu, organizacji, która łączyła wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. W latach 70. przez Polonusów z Kanady i Stanów Zjednoczonych została powołana Rada Polonii Wolnego Świata, a dzisiaj działamy w ramach Rady Polonii Świata, która jest swoistą dobrą kontynuacją tamtych organizacji. Nasz Zjazd jest Zjazdem polskich serc, bo w każdym kraju różne jest już używanie języka ojczystego, ale właśnie polskie serca nas wszystkich łączą. Niech Pan Bóg błogosławi naszemu zjazdowi! (...) Niech Ta, co jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie ma Polskę i Polaków na całym świecie w opiece.”

Spotkanie w Kancelarii Premiera z przedstawicielami władz RP
Drugi dzień VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy rozpoczął się od spotkania w Kancelarii Premiera z przedstawicielami władz Polski. Była to okazja do zaprezentowania polityki państwa polskiego wobec Polonii oraz wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego wręczył je minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Wśród odznaczonych byli również Polacy z Litwy: Jarosław Narkiewicz, przewodniczący Rady Polonii Świata, Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego oraz Marek Kubiak, przewodniczący oddziału Miasta Wilna ZPL. W tym miejscu warto przypomnieć, że tuż po ustanowieniu nowego odznaczenia, pierwsze w historii Odznaki Honorowe za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą zostały wręczone osobiście przez premiera RP Mateusza Morawieckiego 2 maja b.r. podczas jego wizyty w Wilnie. Jako pierwsi otrzymali je: Waldemar Tomaszewski, Józef Kwiatkowski i Stanisław Pieszko.

Podczas obrad w Kancelarii Premiera obecni byli m.in.: Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska, Minister-członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Piotr Wawrzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prof. Przemysław Czarnek - Minister Oświaty i Nauki oraz Minister Wojciech Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej. Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek mówił o potrzebie upowszechniania nauki języka polskiego oraz rodzimej kultury zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przypomniał o działaniach resortu edukacji i nauki na rzecz wspomagania nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, a także podtrzymywania tradycji narodowej. – Znajomość języka polskiego jest gwarantem tego, że narodową kulturę i polskość utrzymujemy – podkreślił minister.

Pułtusk i zakończenie Zjazdu w Świątyni Opatrzności Bożej
W trzecim dniu Zjazdu delegaci obradowali w Światowym Centrum Polonii - Domu Polonii w Pułtusku, debatowali w pięciu panelach dyskusyjnych: Organizacje polskie za granicą; Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości; Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm; Sport, turystyka, przedsiębiorczość. Następnie odbył się panel kończący obrady: Sejm polonijny – sesja podsumowująca - Jeden Naród - wspólnota wszystkich Polaków.

Zwieńczeniem całego Zjazdu była zaś Msza Święta, która została odprawiona w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

Spotkanie z Parą Prezydencką
W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda spotkali się z uczestnikami VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą. – Dziękuję Wam za to, że na co dzień nas wspieracie, że bronicie dobrego imienia Polski, że prowadzicie w swoich krajach akcje, które tego dobrego imienia Polski mają bronić, że reagujecie. To bardzo wiele w przestrzeni międzynarodowej zmieniło – mówił Prezydent RP.

Małżonka Prezydenta podziękowała Polonii z całego świata za niezwykłą solidarność z Ukrainą, za finansowe i materialne wsparcie. Jak przypomniała, na apele bardzo szybko zareagowała amerykańska Polonia. – Ta pomoc została naprawdę dobrze wykorzystana – zapewniła Agata Kornhauser–Duda, przypominając, że dzięki temu udało się zorganizować na Ukrainę m.in. blisko osiemdziesiąt transportów z pomocą humanitarną. Prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski zwracając się w imieniu organizatorów do Pary Prezydenckiej podkreślił, że dla wszystkich, którzy zajmują się Polonią, niezwykle ważna jest działalność Prezydenta wspierająca Polaków za granicą. - Jednocześnie chcę zadeklarować, że misja budowania 60-milionowej społeczności, zjednoczonej wokół majestatu Rzeczpospolitej, którą pan Prezydent i pani Prezydentowa pięknie uosabiacie, będzie zawsze przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska wpierane - zadeklarował.

Historia Zjazdów Polonii i Polaków za Granicą
Pierwszy Światowy Zjazd Polaków z Zagranicy odbył się 14-18 lipca 1929 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 98 delegatów z 18 krajów (m.in. 25 z Niemiec, 22 z USA) oraz 5 z Wolnego Miasta Gdańska; nie dopuszczono delegatów z ZSRR; delegaci z Litwy nie dostali wiz wyjazdowych; nie wykorzystano puli 38 mandatów dla Polonii w USA. Poprzedni, V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, odbył się w Warszawie w 2018 r. W tym spotkaniu Rodaków z całego świata wzięło udział ponad 600 uczestników z 44 krajów, reprezentujących blisko 200 organizacji, którzy obradowali nad istotnymi dla środowisk polonijnych sprawami. Obecne Zjazdy nawiązują do przedwojennego Światpolu, czyli Światowego Związku Polaków z Zagranicy, organizacji, która łączyła wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. W latach 70. przez Polonusów z Kanady oraz ze Stanów Zjednoczonych została powołana Rada Polonii Wolnego Świata, jej spadkobiercą jest obecna Rada Polonii Świata, która wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” była organizatorem VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, w którym udział wzięło ponad 400 osób z 44 krajów.

Komentarze   

 
#13 Stan. 2023-07-07 12:46
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C.K. Norwid - wciąż aktualne!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 mieszkaniec 2023-07-06 00:49
Polaków należy łączyć, bez względu na miejsce zamieszkania. Ten Zjazd miał właśnie takie oblicze, pokazujące łączność Rodaków z całego świata.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Adam Lutostański 2023-07-04 01:23
Jeden naród ponad granicami. Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. Nie dajmy sobie wmawiać, że mamy dbać też o inne narody. Zadbajmy o siebie. Tylko to musimy. Nie musimy zbawiać całego świata.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Alek 2023-07-04 01:15
W imprezie uczestniczyła silna reprezentacja Wilniuków. ZPL jest ważnym ogniwem światowych gremiów polonijnych, prezes Rady Polonii Świata to reprezentant Polaków z Wileńszczyzny.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 do reytana 2023-07-03 20:55
Dobrze zorganizowane organizacje - Kongres Polonii Amerykańskiej i Związek Polaków na Litwie, są wzorem do naśladowania dla innych podmiotów polonijnych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Janina 2023-07-03 20:53
Polonusi są ambasadorami Polski na całym świecie, we wszystkich państwach, w których przyszło im żyć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 reytan 2023-07-03 20:30
To znamienne, że w sali plenarnej polskiego Sejmu przemawiało dwóch prezesów najmocniejszych i najsilniejszych polskich organizacji na całym świecie, które nadają ton działalności polonijnej i są siłą polskości i patriotyzmu czyli Kongresu Polonii Amerykańskiej-Frank Spula i Związku Polaków na Litwie-Waldemar Tomaszewski. Nasi przodkowie są dumni patrząc z nieba, bo polskość żyje i rozwija się!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Soplica 2023-07-03 20:30
Wiceprezes ZPL i AWPL Jarosław Narkiewicz jest od kilku miesięcy nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata, to wielki sukces Wileńszczyzny i ZPL.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 PL-LT 2023-07-03 20:14
Polacy z Macierzy łącznie z Polonią i Polakami za Granicą (w tym Kresowiakami) tworzą wielką, 60-milionową wspólnotę. To wielka siła polskości.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 czytelnik 2023-07-03 20:13
Bardzo dobre wystąpienie na VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy wygłosił Waldemar Tomaszewski. Na zakończenie wystąpienia, zwrócił się do Rodaków: "Niech Ta, co jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie ma Polskę i Polaków na całym świecie w opiece."
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela, 26 maja 2024

  Najświętszej Trójcy, uroczystość

  Mt 28, 16-20

  Ewangelii według świętego Mateusza

  Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24