W Grzegorzewie poświęcono nowy kościół

2020-08-29, 12:50
Oceń ten artykuł
(9 głosów)
W Grzegorzewie poświęcono nowy kościół © Teresa Worobiej

W sobotę w wileńskim Grzegorzewie odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła pw. Ducha Świętego. Konsekracji nowej świątyni dokonał metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas.

„Kościół powstał dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Chcę podziękować każdemu, kto swoją modlitwą, pracą i ofiarą przyczynił się do zbudowania naszej światyni. Wszystkich chcemy dziś ogarnąć naszą modlitwą – podczas uroczystej Mszy św. powiedział proboszcz kościoła pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie ksiądz Andrzej Andrzejewski. – Przyjmij nas Panie przed Tobą stojących w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała”.

Kościół w Grzegorzewie został zbudowany dzięki ofiarodawcom zarówno z Litwy, jak i rodakom z Polski, dzięki wielu spółkom, m.in. „Grigeo”,  PKN Orlen, oraz pojedynczym darczyńcom. Podczas uroczystości proboszcz wymienił fundatorów (główny spośród nich to Gintautas Pangonis i Aušra Pangonienė) i podziękował dla wszystkich, kto ofiarą – i tą największą, i tą najmniejszą – wniósł wkład do powstania nowego domu modlitwy, a także budowniczym. Do budowy kościoła aktywnie włączyli się też Polacy z Wileńszczyzny. Za pomoc i wsparcie proboszcz podziękował rodzinie Leszczyńskich, Ireneuszowi Ziemińskiemu z rodziną, Waldemarowi Tomaszewskiemu, Renacie Cytackiej, Arturowi Ludkowskiemu, Grzegorzowi Saksonowi, Leokadii Poczykowskiej, Jarosławowi Kamińskiemu, Stanisławowi Pieszce z rodziną. Ks. Andrzejewski podziękował też dla Asty Turskienė i całej społeczności szkolnej w Grzegorzewie za ozdobienie kościoła na uroczystość.

Parafia pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie jest młoda – powstała 6 grudnia 1992 roku. Początkowo miejcem modlitwy parafian była czasowa kaplica w pomieszczeniu miejscowego domu kultury, a potem nowo wybudowana kaplica.W październiku 2016 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

Wyróżniającą nowy kościół w Grzegorzewie cechą architektoniczną jest jego plan ośmioboku, a stożkowy dach jest zwieńczony strzelistą wieżyczką z krzyżem. Nad projektem kościoła pracowali architekci Kęstutis Pempė, Emilis Petkevičius, Eugenija Dedok.

„Kościół jest ośmiokątny. Ośmiokąt to symbol wieczności, niezmiennych ideałów. Ośmiokątna gwiazda to gwiazda betlejemska, symbol narodzin Jezusa. Wierzymy, że ten symbol będzie pomagał nam nadal” – powiedział podczas uroczystości architekt Kęstutis Pempė. W imieniu tych, kto wznosił ten kościół – architektów, inżynierów, konstruktorów, budowlańców – wręczył arcybiskupowi symboliczny klucz jako znak przekazania kościoła i początek życia modlitewnego w tej świątyni.

Obecnie obok kościoła powstaje dzwonnica. Środki na jej budowę przeznaczył także rząd Litwy, władze stolicy. „Dziękujemy i wierzymy, że zrealizujemy ten projekt i wokół naszej świątyni powstanie ładny teren i park” – mówił proboszcz.

Na dzisiejszą wielką uroczystość w parafii grzegorzewskiej przybyło wielu parafian, kapłanów i gości, m.in. przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak (ufundował ławki kościelne), mnister łączności, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie na czele z ambasador Urszulą Doroszewską, biskup Arūnas Poniškaitis, dziekan trockiego dekanatu ks. Jonas Varaneckas (parafia w Grzegorzewie należy do dekanatu trockiego). Były też obecne siostry eucharystki, które przed 23 laty przybyły do Grzegorzewa do pomocy w posłudze duszpasterskiej.

Poświęcenia nowej świątyni w Grzegorzewie i konsekracji ołtarza dokonał metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas, który też cztery lata temu poświęcił kamień węgielny pod jej budowę. 

„Dziś szczególnie uroczyście wschodzimy do nowego kościoła. Będzie to centrum parafii, znak i miejsce przyciągania. Dla tej wspólnoty da to siłę życiową. Przyjdźcie do tej żywej wody i czerpcie z niej. Duch Święty, którego tytuł uzyskał kościół, jest przewodnikiem między naszym życiem i wiecznością. Dzisiaj przyjmijcie te dary, którymi Bóg obdarzy nas w tej świątyni, i przekażcie je całemu światu” – powiedział arcybiskup wileński Grušas.

Kościół w Grzegorzewie to ósma świątynia w archidiecezji wileńskiej, zbudowana po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Obecnie w wileńskiej dzielnicy Zameczek budowany jest kościół św. Józefa, a w Poszyłajciach ma ruszyć budowa kościoła św. Jana Pawła II.

Komentarze   

 
#10 Teresa 2020-09-15 14:00
W dzisiejszym świecie należy się cieszyć z każdej nowej świątyni, bo czasy są niełatwe. Kościół i wierzący są poddawani presji i atakowani. Tym większa radość że na Wileńszczyźnie ludzie wciąż są Bogiem silni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Grażyna 2020-09-13 21:08
Wiele osób dobrej woli dołożyło swoją cegiełkę do powstania tej świątyni i jest to wspaniałe dzieło ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Priest 2020-09-10 20:02
A obok informacja o 90-leciu konsekracji kościoła w Podbrzeziu :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Anna 2020-09-08 17:17
Parafia w Grzegorzewie jest młoda, liczy niecałe 30 lat, ale dzięki zaangażowaniu wiernych i kapłanów już zapisuje swą piękną historię.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Antoni 2020-09-08 17:12
Kościół w Grzegorzewie to ósma świątynia w archidiecezji wileńskiej, zbudowana po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Obecnie w wileńskiej dzielnicy Zameczek budowany jest kościół św. Józefa, a w Poszyłajciach ma ruszyć budowa kościoła św. Jana Pawła II.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Maryla 2020-09-07 14:10
Słowa podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do powstania tej świątyni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Ernest 2020-09-05 22:29
„Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz, uroczyście wielbimy Twoje Imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił Krwią swoją, aby był Jego Oblubienicą pełną chwały, Dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół święty, jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą Krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej Ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni dookoła ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony ze śpiewem Aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen”.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Ernest 2020-09-05 22:27
Prosimy Cię, Boże przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych i spraw, aby ten Budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, oddaje Tobie cześć w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 Priest 2020-09-02 20:58
W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, że powstają nowe świątynie. Bez Boga ludzie się odczłowieczają.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Janina 2020-09-02 11:05
Duża radość dla miejscowej wspólnoty wierzących, którzy doczekali nowej świątyni. Kościół to miejsce modlitwy ale też wokół kościołów zawsze dużo się dzieje, różne inicjatywy i uroczystości, to miejsca jednoczące mieszkańców.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 27 lutego 2024 

    Mt 23, 1-12

    Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów: „Miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść, i nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich nawet palcem. Czynią zaś wszystko, aby pokazać się ludziom. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zajmować pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach. Pragną, aby ludzie pozdrawiali ich na placach i nazywali rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż macie tylko jednego nauczyciela, a wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie też nikogo na ziemi ojcem, gdyż macie tylko jednego Ojca, który jest w niebie. Nie pozwalajcie również, aby was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Największy z was niech się stanie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24