Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka i Pełnomocnik ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów, podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz spotkały się z przedstawicielami zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Rozmawiano m.in. o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz sytuacji psychologów w szkołach, a także kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami.

6 grudnia, w środę, od godz. 7.30 do 8.30 na terenie działania Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego policjanci będą sprawdzać, czy dzieci bezpiecznie podwożone są do szkoły.

Pięciodniowy atak hybrydowy, w wyniku którego placówki edukacyjne oraz inne instytucje i organizacje w kraju otrzymywały listy z pogróżkami, ustał, ale w ubiegłym i tym tygodniu policja wszczęła 4 dochodzenia w sprawie nowych gróźb wobec szkół.

23 sierpnia b.r. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńksiego przewodniczący frakcji AWPL-ZChR Waldemar Urban przedstawił projekt uchwały o zatwierdzeniu regulaminu motywacji uczniów rejonu wileńskiego do większych osiągnięć edukacyjnych. Po przedłożeniu projektu radni poparli przedstawiony projekt i jednogłośnie go zaaprobowali. 25 września Rada ostatecznie tę decyzję zatwierdziła. 

Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek spotkał się z polskimi dziećmi z Litwy, które przebywają na letnim wypoczynku w Polsce. Uczniowie odwiedzają miejsca ważne dla historii i kultury kraju, poznają jego dziedzictwo i bogactwo przyrodnicze oraz doskonalą znajomość języka polskiego.

Od 1 lipca mieszkańcy Wilna mogą się ubiegać o wsparcie dla uczniów – bezpłatne posiłki i przybory szkolne.

Uczniowie klas X-XII zapraszani są do wzięcia udziału w konkursie informatycznym, organizowanym przez Zakład Informatyki Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, który odbędzie się 10 maja o godz. 13.00-15.00 w siedzibie filii (ul. Kalvarijų 135, Wilno, sala 406).

Uczniowie ze szkół rejonu solecznickiego wzięli udział w turnieju warcabowym.

Rok 2023 jest szczególny dla Litwy. 25 stycznia Wilno obchodziło swoje 700. urodziny, a już wkrótce obchodzony będzie Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Z tej okazji Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego w przeddzień święta 16 lutego zaprosiła uczniów klasy 6 Gimnazjum „Ryto” w Rudominie wraz z nauczycielką Jolantą Bučielienė do udziału w grze orientacyjnej „Kod Wilna – światowe dziedzictwo”.

Paszport Kultury oferuje uczniom 835 nowych usług edukacji kulturalnej – informuje Ministerstwo Kultury.

Strona 1 z 13

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24