Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu Senat Polonii Europy”. To 7-dniowy cykl intensywnych szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych, którego tematem jest ochrona polskiej racji stanu za granicą, budowa polskiego miękkiego lobbingu oraz bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałanie fake-newsom. Kategoria wiekowa uczestników: 19 - 35 lat. Rekrutacja potrwa do 31 sierpnia 2022 r. 

W Senacie RP trwa konferencja „Polki na emigracji i za granicą” organizowana przez senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Radą Polonii Świata. 

We wtorek wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej Gao Yunlong wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy rozmawiali o polsko-chińskich relacjach parlamentarnych i gospodarczych.

W piątek rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek dwie ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli stażystów, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. to kluczowe zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, przyjętej 26 czerwca przez Senat.

Prof. Zbigniew Religa był niezwykłą, nietuzinkową osobą; był wielkim wielbicielem człowieka i życia. Był niezwykłym lekarzem, który dosłownie oddawał siebie drugiemu człowiekowi. Oddawał siebie choremu – podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia w Senacie wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”.

W Wilnie odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu RL.

24 stycznia Senat wznowił obrady. 

28 grudnia 2018 r. odbędzie się 70. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim ustawę – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pod warunkiem uchwalenia jej przez Sejm).

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski złożył świąteczne życzenia dla Polonii i Polaków za granicą.

Strona 1 z 11

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 8 grudnia 2023 

  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

  Łk 1, 26-38

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24