Inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

2024-04-09, 18:13
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Fot. gov.pl

We wtorek, 9 kwietnia br. wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 392 Prezesa Rady Ministrów z 28 września 2023 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, w których kompetencji pozostaje kwestia przeciwdziałania handlowi ludźmi. Ponadto w posiedzeniu wzięli też udział przedstawiciele organów ścigania oraz organizacji pozarządowych i naukowych. Przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej przekazali informacje nt. podejmowanych działań o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Podczas spotkania zostały omówione ramy współpracy podmiotów zaangażowanych w walkę i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Zidentyfikowano wyzwania oraz wyznaczono działania priorytetowe. Tematem rozmów była również kwestia wsparcia i ochrony ofiar tego przestępstwa.

Ważnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego. Dokument ten ma usprawnić identyfikację, ochronę i pomoc ofiarom handlu ludźmi. Umożliwi on także właściwe kierowanie i angażowanie odpowiednich władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Powołano również dwie grupy robocze.

gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24