Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Estonii w Warszawie

2021-06-29, 22:35
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Estonii Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Estonii Fot. Tymon Markowski / MSZ

– Estonia jest dla Polski bardzo ważnym partnerem w regionie oraz solidarnym sojusznikiem w UE, NATO, ONZ oraz wielu innych organizacjach międzynarodowych i regionalnych. (…) Zgadzamy się, że w obecnej sytuacji międzynarodowej, w kontekście pełnej wyzwań sytuacji bezpieczeństwa – szczególnie w naszym najbliższym, wschodnim sąsiedztwie – dalsza współpraca i koordynacja naszych działań jest niezbędna – powiedział minister Zbigniew Rau po spotkaniu z estońską minister spraw zagranicznych Evą-Marią Liimets, która we wtorek 29 czerwca złożyła wizytę w Warszawie.

Ważnym aspektem współpracy polsko-estońskiej pozostaje współpraca regionalna, w tym współpraca w regionie Morza Bałtyckiego i w ramach Inicjatywy Trójmorza. – Bardzo dziękuję Estonii za jej zaangażowanie we współpracę trójmorską, którą Polska postrzega jako najbardziej reprezentatywną formułę dalszej, pogłębionej integracji krajów członkowskich z flanki wschodniej UE oraz wzmacniania więzi transatlantyckich – powiedział minister Rau i dodał, że Polska docenia przewodnią rolę Estonii w komponencie cyfrowym tej Inicjatywy. – W pełni popieramy koncepcję przekształcenia regionu Trójmorza w ośrodek innowacji w dziedzinie energetyki i inteligentnej mobilności oraz globalnego dostawcę rozwiązań informatycznych. Mamy nadzieję na kontynuację bliskiej współpracy, a tym samym dalszy rozwój Inicjatywy Trójmorza – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Jednym z najistotniejszych tematów poruszonych podczas rozmów szefów polskiej i estońskiej dyplomacji były kwestie bezpieczeństwa. Omówiono m.in. rezultaty czerwcowego szczytu NATO, współpracę na forach regionalnych, takich jak Bukaresztańska Dziewiątka oraz znaczenie relacji transatlantyckich. Ponadto, ministrowie Rau i Liimets pochylili się nad wyzwaniami dla bezpieczeństwa w naszym wschodnim sąsiedztwie, w tym m.in. napiętą sytuacją na Białorusi czy agresywną polityką Rosji w regionie. – Cieszę się, że mamy w tych tematach zbliżoną perspektywę – odnotował z uznaniem minister Rau. Zapewnił przy tym, że Polska będzie kontynuować swoje wysiłki na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, a wśród nich liderów polskiej mniejszości narodowej. – Jestem przekonany, że możemy liczyć na wsparcie i dalszą owocną współpracę z Estonią w tym zakresie – dodał.

Szefowie polskiej i estońskiej dyplomacji zgodzili się, że relacje między naszymi państwami są w doskonałym stanie i pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 pozostały bliskie i intensywne. Z zadowoleniem odnotowali dynamiczną współpracę polityczną, gospodarczą, wojskową i w zakresie strategicznych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie transportu (Rail Baltica i Via Baltica) i energetyki (m.in. w procesie synchronizacji elektroenergetycznej Estonii i pozostałych państw bałtyckich z Europą Kontynentalną).

Wizyta minister Liimets w Warszawie przypada w roku jubileuszowym, kiedy Polska i Estonia świętują 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych oraz 30. rocznicę ich wznowienia po odzyskaniu przez Estonię niepodległości. Była to doskonała okazja do przypomnienia polsko-estońskich związków historycznych i zamanifestowania strategicznego charakteru naszych współczesnych relacji. Jest to pierwsza wizyta szefowej estońskiej dyplomacji w Polsce od czasu ukonstytuowania się nowego rządu w Estonii.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 3 marca 2024

  3 niedziela Wielkiego Postu

  J 2, 13-25

  Ewangelii według świętego Jana

  Zbliżało się żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splótł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: „Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”. Uczniowie przypomnieli sobie tekst Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: „Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić?”. Na to Jezus odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech dni ją wzniosę”. Żydzi odrzekli: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni?”. On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział i uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24