Podwyżki płac nauczycieli – rozmowy ze związkami zawodowymi

2019-08-03, 09:30
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podwyżki płac nauczycieli – rozmowy ze związkami zawodowymi © Scanpix/Sputnik (fot. Igor Russak)

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i wiceminister Maciej Kopeć wzięli w piątek udział w spotkaniu uzgodnieniowym z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie dotyczyły projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego z KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwiększone kwoty wynagrodzenia będą podstawą kształtowania płac nauczycielskich w przyszłym roku i kolejnych latach – zapewnił przedstawicieli strony związkowej minister Dariusz Piontkowski.

Zaproponowane w projekcie nowe rozwiązania są konsekwencją zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, dokonanych w związku porozumieniem pomiędzy stroną rządową a Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są wyższe o 9,6 proc. od kwot obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ich wysokość od 1 września 2019 r. dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

dla nauczyciela stażysty: 2 782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
dla nauczyciela kontraktowego: 2 862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
dla nauczyciela mianowanego: 3 250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
dla nauczyciela dyplomowanego: 3 817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ponadto projekt rozporządzenia zawiera propozycję rozszerzenia przepisów dotyczących dodatku funkcyjnego poprzez określenie, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

Na podst. MEN

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 17 czerwca 2024 

  Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, wspomnienie

  Mt 5, 38-42

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko, ząb za ząb». A Ja wam mówię: Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24