Wsparcie dla poszkodowanych musi być szybkie i wszechstronne

2017-08-18, 15:05
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wsparcie dla poszkodowanych musi być szybkie i wszechstronne Fot. mpips.gov.pl

- Konieczne jest udzielenie wszystkim poszkodowanym przez nawałnice kompletnej i szybkiej pomocy i wsparcia – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Rodziny, które nierzadko utraciły cały dobytek, nie powinny pozostać osamotnione.

W ocenie minister Rafalskiej mamy już za sobą etap zagrożenia życia, obecnie są usuwane szkody i szacowane straty, a przed nami odbudowa zniszczonych domów. – Wystąpiliśmy do władz lokalnych o dobrą współpracę i podjęcie działań, wspierających rodziny – powiedziała minister.

Wśród niezbędnych działań znajduje się mi.in. opieka nad dziećmi, których rodzice są zajęci usuwaniem zniszczeń i zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla starszych lub niesamodzielnych osób – mogą one zostać czasowo umieszczone w ośrodkach wsparcia.

- Bardzo ważne jest udzielanie pomocy psychologicznej i zapewnienie dostępu do informacji, z jakich form wsparcia mogą skorzystać potrzebujący – podkreśliła minister Rafalska.

Do pomocy włączyły się także Ochotnicze Hufce Pracy, które dysponują sprzętem ciężkim i operatorami oraz bazami noclegowymi. Oferują także bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie. Gminy mogą ubiegać się o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków nawałnic.

- Zwróciliśmy się także z prośbą do samorządów, o ułatwianie, na przykład przez organizację mobilnych punktów, składania wniosków o świadczenie z Programu „Rodzina 500 plus” – mówiła minister. Przypomniała także, że jeszcze w sierpniu ruszają dostawy pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska zapewniła, że pieniądze na wypłacanie dodatkowych zasiłków okresowych w wysokości 6 tys. zł są już na kontach wszystkich samorządów. Do poszkodowanych województw trafi jeszcze w tym miesiącu 500 ton żywności. Od początku roku szkolnego będzie także możliwość wydawania dodatkowych posiłków w ramach dożywiania - dyrektorzy szkół mogą zakwalifikować do tego do 20 proc. dzieci bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

- W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore lub niesamodzielne. – Chcemy, by dostały one dodatkowe wsparcie ze środków PFRON – zadeklarowała prezes zarządu Funduszu Dorota Habich. Będzie temu służył specjalny program.

Na podst. mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 20 lipca 2024 

  Bł. Czesława, prezbitera, wspomnienie

  Mt 12, 14-21

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Faryzeusze wyszli i naradzali się, w jaki sposób zabić Jezusa. Gdy Jezus dowiedział się o tym, odszedł stamtąd. Wielu ludzi szło za Nim, a On uzdrowił ich wszystkich. Zakazał im jednak opowiadać o Nim. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ześlę na Niego mojego Ducha, a On ogłosi narodom sprawiedliwość. Nie będzie wywoływał kłótni ani krzyczał, i nikt Go nie usłyszy na placach. Trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W Nim narody będą pokładać nadzieję”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24