Sejm zatwierdził w Kodeksie wykroczeń administracyjnych wyższe kary za sprzedaż papierosów dla osób nieletnich.

Do polowań na dziki, lisy, jenoty, szopy praczy, norki kanadyjskie, nutrie i piżmaki dopuszcza się stosowanie celowników noktowizyjnych lub ich akcesoriów, mocowanych do celowników optycznych. Odpowiednie poprawki do ustawy o łowiectwie przyjął dziś Sejm.

Sejm w drugim czytaniu przyjął poprawki do ustawy o żywności, które przewidują od początku przyszłego roku możliwość wydłużenia minimalnego terminu przydatności do spożycia żywności oznaczonej etykietą „Najlepiej spożyć przed…” i umożliwienia wydłużenia jej sprzedaży.

Sejm, uwzględniając wniosek prokuratora generalnego Nidy Grunskienė oraz opinię sejmowej komisji śledczej, postanowił uchylić immunitet parlamentarny posłowi Petrasowi Gražulisowi.

W czwartek przed Sejmem odbywa się wiec „Powiedz nie wywłaszczeniom!”. Jego uczestnicy wypowiadają się przeciwko powszechnemu podatkowi od nieruchomości.

W czwartek Sejm podjął decyzję o zakazie hodowli zwierząt futerkowych na Litwie.

Do budżetów samorządów rejonów wileńskiego, kowieńskiego i kłajpedzkiego miałyby w całości trafiać podatki dochodowe od osób fizycznych, płacoe przez mieszkańców tych rejonów. Taką propozycję zarejestrowali w Sejmie posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z parlamentarzystami innych frakcji.

Sejm do 4 lipca przedłużył wiosenną sesję parlamentarną, która miała się zakończyć 30 czerwca.

Sejm zaostrzył przepisy w sprawie nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole.

Dziś Sejm ponownie zajął się kwestią zapisu nazwisk ze znakami diakrytycznymi. Poprawiony projekt nowelizacji ustawy przedstawili Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski – posłowie z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Strona 1 z 18

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 29 lutego 2024

    Łk 16, 19-31

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odparł: «Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać». Tamten powiedział: «Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków! Niech im będą posłuszni!». Lecz on odpowiedział: «Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się». Wtedy powiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać»”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24