W Warszawie i Pułtusku od 29 czerwca do 2 lipca odbywał się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, którego organizatorami była Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a honorowy patronat nad Zjazdem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Od września 2022 roku przewodniczącym Rady Polonii Świata jest Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL. Zjazd był okazją do przeprowadzenia bilansu tego co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych i przedstawienia organizacyjnych sukcesów mogących być przykładem dla innych oraz określenia stojących przed Polonią wyzwań. Przesłaniem przyświecającym VI Światowemu Zjazdowi Polonii i Polaków z Zagranicy były słowa Świętego Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” W Zjeździe licznie uczestniczyła ponad 20 osobowa delegacja z Wileńszczyzny na czele z prezesem Związku Polaków na Litwie europosłem Waldemarem Tomaszewskim.

Zakończyła się druga tura wyborów mera rejonu trockiego. Frekwencja była wyższa o ponad 6 proc. niż w turze pierwszej i wyniosła ok. 40 proc. Głosowało w sumie ponad 11 tysięcy osób. Kandydat AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz otrzymał 5111 głosów, tj. 46,7 proc., a kandydat liberałów Andrius Šatevičius uzyskał 5837 głosów, tj. 53,3 proc. i nieznacznie wygrał wybory. Kandydat AWPL-ZChR wygrał w 10 dzielnicach wyborczych, a w 17 dzielnicach wygrał jego kontrkandydat.

Dzisiaj odbyły się wybory uzupełniające na merów rejonu trockiego i kielmskiego. W rejonie trockim z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin kandyduje Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL.

Dzisiaj wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Dailisem Barakauskasem nagrodzili kierownika i trzech innych funkcjonariuszy Służby Badania Przestępstw Finansowych (SBPF) za wykrycie 11-osobowej zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili obywatele Litwy, Łotwy i Polski działającej na skale międzynarodową.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 

    J 10, 1-10

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Uroczyście zapewniam was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu też otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: „Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy Mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24