O służbie na rzecz spraw polskich w Wilnie. Odbyła się konferencja sprawozdawcza Oddziału AWPL-ZChR miasta Wilna

2022-05-08, 14:47
Oceń ten artykuł
(1 głos)

21 kwietnia br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja sprawozdawcza Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) m. Wilna. Podczas obrad zaprezentowano wyniki pracy wykonanej przez przedstawicieli partii w dobiegającej końca kadencji 2019-2023 Rady Samorządu m. Wilna.

Wśród sukcesów - powrót szkoły polskiej na Antokol

Prezes oddziału AWPL-ZChR m. Wilna Wanda Krawczonok powitała przezesa ZPL i AWPL Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józefa Kwiatkowskiego, prezesa ZPL w latach 2002–2021 Michała Mackiewicza, licznie zgromadzonych członków AWPL-ZChR - uczestników konferencji.

Prezes wileńskiego oddziału partii odnotowała, że jednym z najważniejszych osiągnięć w bieżącej kadencji był powrót szkoły polskiej na Antokol. „Pamiętamy wiece, wspólną walkę o szkołę im. J. Lelewela na Antokolu. Społeczność polska nie mogła się pogodzić i nie pogodziła się z decyzją liberalno-konserwatywnej władzy miasta o przeniesieniu działającego w tej dzielnicy od 70 lat Gimnazjum Inżynieryjnego. Była stanowcza pozycja AWPL-ZChR z prezesem na czele, że na Antokolu nie może zabraknąć polskiej oświaty. Podczas negocjacji koalicyjnych warunkiem nr 1 postawionym przez lidera partii było właśnie powołanie polskiej szkoły na Antokolu. Z kolei determinacja i oczekiwania naszej społeczności dodatkowo wspomagały naszych radnych na czele z wicemer Edytą Tamošiūnaitė w tytanicznej pracy w zakresie znalezienia budynku, miejsca, zaplanowania niemałej kwoty finansowej na remont i wyposażenie, znalezienia kompetentnej kadry pedagogicznej” – powiedziała.

Paralele do walki o przetrwanie dwóch polskich szkół w rejonie trockim

Prelegentka przeprowadziła w tym temacie analogię do dzisiejszej walki Polaków o przetrwanie dwóch szkół polskich w rejonie trockim: w Starych Trokach i Połukniu. „W Trokach dziś też rządzi koalicja liberalno-konserwatywna i nie ma w niej naszych przedstawicieli. Dziś jedna za drugą odbywają się pikiety, wiece, spotkania z władzami. I też wierzymy, że upór rodziców, upór w tym pytaniu społeczności polskiej w rejonie trockim - też da swoje rezultaty i zachowamy te placówki” – oświadczyła.

W sprawie zwrotu ziemi potrzeba większej wspólnej aktywności

Poruszając kolejną ważną sprawą programową AWPL-ZChR, mianowicie zwrotu ziemi w Wilnie, W. Krawczonok przypomniała, że partia zorganizowała kilka konferencji o zwrocie ziemi. W tymże 2020 roku, przypomniała W. Krawczonok, w warunkach kwarantanny, radni z ramienia AWPL-ZChR m. Wilna z inicjatywy prezesa W. Tomaszewskiego spotkali się w sprawie odzyskania przez byłych właścicieli gruntów w byłych wsiach sznurowych, które trafiają w obecne granice Wilna. „Każdy pracował bezpośrednio z właścicielami w celu zapobiegania kolejnym oszustwom ze strony urzędników. Próbowano twierdzić, że ziemi do zwrotu już nie ma i przymusowo, poprzez komorników, usiłowano wypłacić symboliczne grosze i w ten sposób zakończyć reformę. Nasza praca nie poszła na marne, bowiem po tym, jak do Narodowej Służby Rolnej zaczęły spływać listy od byłych właścicieli z planami kawałków wolnej ziemi, ukazując, że ziemia do zwrotu jeszcze jest, urzędnicy byli zmuszeni zatrzymać ten bezprawny przymusowy proces” – poinformowała mówczyni.

W. Krawczonok przypomniała, że posłowie Czesław Olszewski i Rita Tamašunienė zarejestrowali obecnie 3 ważne poprawki, które mają w zamyśle przyśpieszyć i bardziej godnie zakończyć reformę zwrotu znacjonalizowanej ziemi dla Polaków.

„Jesteśmy w koalicji rządzącej, bierzemy w niej aktywny udział”

Starosta frakcji AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna Zbigniew Maciejewski, składając sprawozdanie z działalności radnych AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna, powiedział, że na początku kadencji w 51-osobowej radzie stołecznego samorządu pracowało 6 radnych z ramienia AWPL-ZChR. „Jesteśmy w koalicji rządzącej, bierzemy w niej aktywny udział, pracujemy w różnych komitetach i komisjach” – powiedział. Odnosząc się z kolei do sprawy odejścia z AWPL-ZChR radnej m. Wilna Renaty Cytackiej, Z. Maciejewski powiedział: „Radna złożyła rezygnację z członkostwa w AWPL-ZChR, ale mandatu radnej nie złożyła. Czy to jest uczciwe? Osobiście uważam, że nie” – opinią podzielił się radny stołeczny i zaapelował do jej uczciwości zachęcając radną do złożenia mandatu.

Imponujące dokonania w Wilnie w sprawach polskich

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, uwzględniając profil konferencji, mówiła o tej części swojej pracy, która dotyczy spraw polskich. Odnotowała, że w Wilnie polskie dzieci mogą pobierać naukę w 15 szkołach ogólnokształcących z polskim językiem nauczania, w tym w 6 gimnazjach i 1 liceum (im. Adama Mickiewicza). Polskie grupy, z kolei, działają w 21 przedszkolach wileńskich.

„Odnawiamy polskie placówki oświatowe. Wśród ostatnich sukcesów w tej dziedzinie chciałabym wymienić fakt, że Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie zostało odnowione od podstaw, na co skierowano 4,5 mln euro. Teraz ta szkoła polska jest jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w Wilnie i drugim wileńskim gimnazjum z systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym” – zaznaczyła.

Wicemer miasta stołecznego z satysfakcją odnotowała, że dzięki wysiłkom przedstawicieli AWPL-ZChR na Antokol powróciła szkoła polska, którą chętnie wybierają również m.in. dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Prelegentka odnotowała, że bardzo wysoki poziom nauczania oferuje również Szkoła Muzyczna w Nowej Wilejce, którą wyremontowano za ponad 456 tys. euro, zaś przy Szkole-Przedszkolu „Wilia” wznoszona jest dobudówka o wartości ok. 1 mln euro, w której ma się mieścić m.in. sala sportowa. Projekt ten Samorząd m. Wilna realizuje we współpracy z MSZ RP, z którym koszty budowy obiektu dzieli po połowie.

E. Tamošiūnaitė wyraziła satysfakcję z planów otwarcia we wrześniu tego roku przedszkola w dzielnicy Bojary. Placówka ta będzie miała 14 grup przedszkolnych, w tym 2 grupy polskie. Wartość projektu – to aż ponad 6,5 mln euro.

Prelegentka wskazała również, że liczba polskich uczniów w stolicy rośnie. „Coraz więcej rodzin wybiera polskie placówki nauczania, ciesząc się z wysokiej jakości edukacji” – odnotowała.

Mówiła, że Samorząd m. Wilna co roku wspiera finansowo teatry i zespoły polskie. Za bieżącą kadencję Samorząd m. Wilna udzielił wsparcia dla ok. 150 projektów kulturalnych mniejszości narodowych, na które skierował 220 tys. euro.

Wśród inicjatyw AWPL-ZChR, które zakończyły się sukcesem, E. Tamošiūnaitė wymieniła m.in. fakt, że w listopadzie 2018 r. w Wilnie, nieopodal budynku stołecznego samorządu, odsłonięto tabliczkę z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego – tragicznie zmarłego prezydenta Polski.

Zwrot ziemi dla Polaków powinien mieć godny finał

Danuta Narbut, wicedyrektor administracji Samorządu m. Wilna odpowiedzialna m.in. za planowanie przestrzenne, poinformowała, że na początku przywrócenia praw własności do ojcowizny w Wilnie było prawie 6,5 tys. pretendentów na odzyskanie ziemi ojców. Obecnie jest około 4 tysięcy osób, które do tej pory nie odzyskały ojcowizny.

„W l. 2018-2022 zaprojektowaliśmy prawie 500 ha ziemi. Jest to naprawdę dużo. Czy to jest wszystko? Nie. Ziemia została przekazana do Narodowej Służby Rolnej, która może rozliczać się z pretendentami” – pracę przedstawicieli AWPL-ZChR na rzecz zwrotu ojcowizny prawowitym właścicielom referowała D. Narbut, która podniosła ponadto, że zawdzięczając frakcji AWPL-ZChR mieszkańcy są zwolnieni z wysokich podatków za zwróconą niezurbanizowaną ziemię, czyli taką, na której nie można ani budować domu, ani zagospodarować ją w inny sposób, ale za którą naliczane są wysokie podatki.

Reforma rolna powinna mieć dla Polaków godny finał. „Szukając nowych rozwiązań, opierając się na możliwości płynące z nowych projektów aktów prawnych, mam nadzieję, że każdy pretendent otrzyma to, co mu się należy” – optymistycznie konkludowała wicedyrektor z ramienia AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna.

„Jesteśmy świadkami wielkiej sprawy”

„Rozpoczynamy cykl dyskusji o przyszłym programie” – powiedział, podsumowując obrady, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski i zapraszając wszystkich obecnych do składania propozycji do nowego programu wyborczego.

„Pracy wykonano naprawdę bardzo dużo. Cieszymy się z tego i dziękujemy” – reasumował. „Największy dorobek mamy w dziedzinach oświaty i kultury. W naszym programie stawiamy m.in. na rozwój przedmieść. Musimy zrobić wszystko – możliwe i niemożliwe – żeby doprowadzać do realizacji decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury przedmieść. To jest sedno naszego programu w temacie rozwoju infrastruktury. Należy opracować w tym zakresie plan długoterminowy, 3 – bądź 5-letni” – powiedział W. Tomaszewski, który równolegle oświadczył, że proponuje wpisanie do nowego programu wyborczego pomysłu darmowego przejazdu komunikacją miejską. „Ceny rosną, przy czym na wszystko, miasto na tym zyska niewiele, więc propozycja jest jak najbardziej realna. Możemy to zacząć postulować już dzisiaj” – podzielił się opinią przewodniczący ugrupowania.

„Jesteśmy świadkami wielkiej sprawy, która ma miejsce m.in. poprzez Wasz udział w organizacji, wyborach. Nieraz dzieją się rzeczy wręcz niemożliwe. Mamy tendencję zwyżkową, choć wróżono nam zgoła inne scenariusze. M.in. otwieramy nowe polskie przedszkola nawet w ostatnim dziesięcioleciu, a przed 30 laty w Wilnie nie mieliśmy przecież żadnego” - konkludował.

Oświadczył, że najtrudniejszą dziedziną aktywności polskich radnych jest z kolei zwrot ziemi. „4 tys. osób jeszcze nie odzyskało ziemi – to jest bardzo dużo i należy pomóc tym ludziom” – stwierdził, zaznaczając, że wielkie znaczenie mają w tym kontekście kampanie informacyjne, bowiem Polakom często brakuje zasadniczej wiedzy o zwrocie im należnej ojcowizny. W tej kwestii ogromna odpowiedzialność spada na oddziały ZPL i AWPL m. Wilna.

Konferencje sprawozdawcze wydziałów AWPL-ZChR dalej się odbywają, już między innymi odbyły się w rejonach solecznickim i trockim. Będziemy o ich przebiegu informowali czytelników.

 

 

 

Galeria

{gallery}374422{/gallery}

Komentarze   

 
#10 Stanisław 2022-05-18 17:48
Cytuję Ilona:
Zgadzam się ze Zbigniewem Maciejewskim. Z. Maciejewski powiedział: „Radna złożyła rezygnację z członkostwa w AWPL-ZChR, ale mandatu radnej nie złożyła. Czy to jest uczciwe? Osobiście uważam, że nie” – opinią podzielił się radny stołeczny i zaapelował do jej uczciwości zachęcając radną do złożenia mandatu.

Są ludzie którzy mają duże poczucie odpowiedzialności przed społeczeństwem ale też i tacy którzy nad wszystko przedkładają własne interesy i wygody. Pan Komarowski zachował się bardzo honorowo. Postawę radnej w przyszłości ocenią ludzie, wyborcy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 E.A. 2022-05-14 00:15
Dokonania w Wilnie w sprawach polskich są faktycznie imponujące. Pani wicemer Tamošiūnaitė zwróciła uwagę na sprawy oświaty czy rzecz tak symboliczną, jak ulica im śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wciąż trwają starania o jak najkorzystniejsze dla mieszkańców rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu ziemi. Czyli naprawdę wiele się dzieje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Darek 2022-05-12 13:11
Wielka aktywność i wielka wykonywana praca, bo zawsze są sprawy ważne które wymagają pilnych, odważnych i zdecydowanych działań. Na przykład walka w obronie polskich szkół czy zmagania o dokończenie zwrotu ziemi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 czytelnik 2022-05-10 16:15
Prezes ZPL podkreślił:
Mamy tendencję zwyżkową, choć wróżono nam zgoła inne scenariusze.
Nieraz dzieją się rzeczy wręcz niemożliwe.
Jesteśmy świadkami wielkiej sprawy, która ma miejsce m.in. poprzez Wasz udział w organizacji, wyborach...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 do Ilona 2022-05-10 15:53
Racja. Ani radna Cytacka, ani poseł Pietkiewicz nie zachowały się honorowo.
Zupełnie inaczej postąpił Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego. On wycofał się z polityki z powodów osobistych (a nie politycznych fochów i gierek) ale szybko złożył mandat otrzymany od AWPL. Przyzwoitość powinna obowiązywać również polityków, niestety nie wszyscy się do tego stosują...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Alek 2022-05-10 15:50
Rzetelna i uczciwa praca, uczciwość i determinacja w działaniu - AWPL jest wielką wartością dla polskości kresowej!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 marcin 2022-05-09 16:42
pomimo różnych wielu trudności i brudnych działań naszych oponentów, wiele udaje się robić dla polskiej społeczności. Jak choćby rozwijać sieć placówek w Wilnie, otwierać wciąż nowe przedszkola w stolicy gdy 30 lat temu nie było tu ich wcale. Tak więc są zarówno konkretne osiągnięcia ale też jest wciąż wiele zadań do wykonania.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Ilona 2022-05-09 15:35
Zgadzam się ze Zbigniewem Maciejewskim. Z. Maciejewski powiedział: „Radna złożyła rezygnację z członkostwa w AWPL-ZChR, ale mandatu radnej nie złożyła. Czy to jest uczciwe? Osobiście uważam, że nie” – opinią podzielił się radny stołeczny i zaapelował do jej uczciwości zachęcając radną do złożenia mandatu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 Marek 2022-05-09 13:44
Polacy na Litwie są znakomicie zorganizowani, a politycznym ramieniem jest AWPL-ZCHR która zawsze służy ludziom i jest blisko ich spraw.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Anna 2022-05-09 10:22
Jak zawsze jest wiele spraw ważnych i pilnych, dlatego tak istotna jest społeczna aktywność i determinacja. Tak jak było w przypadku szkoły na Antokolu, udało się tu przywrócić polską placówkę, choć wymagało to dużej mobilizacji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 16 lipca 2024 

  Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie

  Mt 11, 20-24

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów, za to, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały, w worze pokutnym i popiele, i nawróciłyby się. Dlatego mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba masz być wywyższone? Aż do piekła zstąpisz! Bo gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie miały miejsce, ocalałaby aż po dziś dzień. Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24