Kolejnych 608 nauczycieli będzie mogło zdobyć kompetencje z innego przedmiotu lub specjalności pedagogicznej i nauczać co najmniej dwóch lub nawet  kilku przedmiotów.

Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, aby przeznaczyć dla pedagogów – od wychowawców w przedszkolu po wykładowców szkół wyższych – po 100 euro na odpoczynek na Litwie.

Nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych, jeśli zechcą, już w najbliższych dniach będą mogli wykonać test na obecność koronawirusa. Zostaną poddani szybkim testom serologicznym, które pokazują, czy dana osoba była zakażona tym wirusem. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku pedagodzy będą musieli zbadać się, czy w danej chwili nie są chorzy – informuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

Wypłaty pedagogów pracujących w szkołach ogólnokształcących, zawodowych i placówkach edukacji nieformalnej, a także wykładowców i pracowników naukowych, w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem, wzrosną średnio o 10% proc.

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie zatrudni od 1 września nauczycieli.

Samorządy niepokoją się, że jesienią może zabraknąć pedagogów – do szkół nie wróci bowiem część nauczycieli.

Instytucje szkolnictwa wyższego będą mogły otrzymać dofinansowanie na przekwalifikowanie nauczycieli, a pół tysiąca nauczycieli będzie mogło zdobyć kwalifikację z innego przedmiotu lub specjalizacji pedagogicznej. Na ten cel przeznaczono prawie 1,5 mln euro z inwestycji UE.

„Poczuliśmy się urażeni, zdeptani i opluci – tak, proszę Państwa, to przemyślane i wyważone słowa, za które ponosimy odpowiedzialność. Chcielibyśmy skierować do organizatorów pytania, chyba raczej retoryczne: „Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za to, że wulgaryzmy i paszkwile leciały ze sceny w obecności uczniów nad wyraz zafascynowanych pseudoodwagą „mistrzów”? Czy Ci Panowie naprawdę zaprezentowali najlepszy humor, odpowiadający założeniom STUDNI – festiwalu dla szkół polskich na Litwie?!!!” – napisali nauczyciele w liście otwartym do organizatorów Kabaretonu StuDnia, który w minioną sobotę odbył się na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W środę, 4 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w sprawie projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podczas spotkania minister edukacji RP potwierdził również wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. roku o 6 proc.

W czwartek rano nauczyciele kilkuset szkół w kraju przeprowadzili strajk ostrzegawczy – w ciągu dwóch godzin nie prowadzili lekcji.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 27 maja 2024 

  Św. Augustyna z Canterbury, biskupa, św. Pawła VI, papieża, wspomnienie

  Mk 10, 17-2

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24