Z okazji 30-lecia założenia koła Związku Polaków na Litwie w Szumsku oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Szumsku odbyło się świąteczne spotkanie.

W Szkole Podstawowej w Szumsku dnia 19 listopada odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. To jest bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również i dla nas, rodziców.

2018-10-15, 12:32

Dzień Seniora w Szumsku

1 października corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Został on ustanowiony 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto to jest dobrą okazją do przypomnienia o potrzebach osób starszych, do intensywniejszego propagowania postulatów, mających na celu poprawę sytuacji seniorów: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństw.

28 lipca bieżącego roku odbyła się poznawcza wyprawa rowerowa z Szumska do Mickun. Wzięli w niej udział pracownicy ośrodków kultury Szumska, Kowalczuk, Rukojń, Ławaryszek oraz aktywna młodzież rejonu wileńskiego.

Św. Jan Paweł II w 1979 roku w New Yorku powiedział: „Pragnę wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny".

W dniach 10-11 marca w Wielofunkcyjnym Centrum w Szumsku odbyły się kolejne zmagania w tenisie stołowym.

Litewska Służba Celna informuje, że na przejściu granicznym Szumsk-Łosza od 1 lutego uruchomiona zostanie  kontrola celna.

Ponad 300 artystów z Szumska, Rukojń i Nowej Wilejki wykazało się swoimi zdolnościami w tańcu i śpiewie na zabawie, która odbyła się w filii w Szumsku Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie.

Samotne święta ludziom starszym, którzy są w Domach Opieki Społecznej zazwyczaj trudno przetrwać. Wspomnienia z dzieciństwa, kiedy byli z rodziną, robili zakupy, szykowali wigilię sprawiają, że niespełnione potrzeby bycia razem teraz bolą bardziej. Z tym problemem borykają się przeważnie osoby, które są z przymusu same. Ktoś bliski umarł lub odszedł. Ciężko jest też tym, którzy nie ułożyli sobie życia rodzinnego. Niektórzy są samotni od wielu lat, bo nie mają nikogo bliskiego. Dotyczy to najbardziej osób starszych i schorowanych. Warto rozejrzeć się, może w naszym otoczeniu są samotne osoby w starszym wieku, chore lub niedołężne.

Święto Św. Mikołaja – jak to nazwał św. Jan Paweł II – jest “Wyobraźnią Miłosierdzia”.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Czwartek, 30 listopada 2023 

  Św. Andrzeja, apostoła, święto

  Mt 4, 18-22

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata, Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24