Konferencje sprawozdawczo-wyborcze ZPL w Oddziałach Kowieńskim, Wisagińskim, rejonu jezioroskiego i szyrwinckiego

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Konferencje sprawozdawczo-wyborcze ZPL w Oddziałach Kowieńskim, Wisagińskim, rejonu jezioroskiego i szyrwinckiego fot. Nasza Gazeta

Zgodnie z uchwałą Rady Związku Polakow na Litwie w sprawie zwołania 16. Zjazdu ZPL z dnia 15 lutego br. we wszystkich kołach Związku do  1 maja odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Obecnie odbywają się konferencje sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych oddziałach. Do 12 maja zostały one przeprowadzone w Oddziałach Wisagińskim, Kowieńskim, rejonu jezioroskiego i szyrwinckiego.

Wisagiński Oddział ZPL

Wisagiński Oddział Związku Polaków na Litwie zrzesza obecnie w swych szeregach 116 członków. Niestety, liczba ich zmalała w porównaniu do tej sprzed trzech lat. Na taki stan rzeczy ma wpływ zarówno liczba ludności narodowości polskiej w mieście, jej aktywność, jak i odpływ młodzieży do większych miast Litwy oraz za granicę.

Tak jak i w całym kraju, również w Wisagini panująca pandemia ma negatywny wpływ na działalność organizacji. Poza krótkim okresem letnim, działalność oddziału praktycznie zamarła i przeniosła się do przestrzeni cyfrowej. Niedzielna szkółka języka polskiego (jedna z najdłużej działających na Litwie) od ponad pół roku pracuje tylko poprzez platformę ZOOM i zajęcia mają jedynie uczniowie ze starszej grupy. Możemy się jednak pochwalić tym, że Święty Mikołaj, jak zwykle, pracował „na żywo” i wykonał imponujący kawał roboty: odwiedził każde dziecko w jego mieszkaniu.

Z kolei zespół „Tumielanka”, działający przy oddziale ZPL już od ponad ćwierćwiecza, przed ogłoszeniem pandemii zdążył jedynie wziąć udział w „Kaziukach” w Braniewie i mając rozległe plany na cały rok, musiał wyhamować i zadowolić się jedynie kilkoma występami w Wisagini i Kownie. Planowana na grudzień premiera nagrania teledysku bożonarodzeniowej pastorałki odbyła się tylko w przestrzeni internetowej. Niewykorzystana została i oczekuje lepszych czasów Nagroda Ministra Kultury RP w wysokości 15 tys. złotych.

Wyciszenie trybu życia zrodziło inne kierunki działalności, nie mniej potrzebne i pożyteczne. Za pośrednictwem Sz. P. Tadeusza Romanowskiego otrzymaliśmy transport żywności i odzieży, którą rozdzieliliśmy wśród naszych seniorów w Wisagini i przyległych wioskach. Klub Młodzieży Patriotycznej z Kędzierzyna-Koźla w marcu dostarczył nam z Polski świąteczne „Paczki pamięci”, które otrzymali mieszkańcy wsi rejonu ignalińskiego, leżących w strefie przygranicznej z Białorusią.

Bieżący rok jest rokiem kolejnego Zjazdu Związku Polaków na Litwie. Nie czekając na poluzowanie kwarantanny przeprowadziliśmy sprawozdawczo-wyborczą konferencję oddziału. Odbyła się ona, już tradycyjnie, poprzez platformę ZOOM. Przedstawiciele kół, uczestniczący w konferencji, zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne pracy oddziału w latach 2018-2021 i sprawozdanie finansowe za ten sam okres. Nie zważając na pandemię, działalność została oceniona dosyć wysoko, a stan finansowy pozwala optymistycznie oczekiwać zakończenia kwarantanny.

Podczas konferencji zostały przeprowadzone wybory prezesa oddziału. Na kolejną kadencję został wybrany Zygfryd Binkiewicz. Wiceprezesem oddziału została Walentyna Bajazitowa. Wybrano też Zarząd, Komisję Rewizyjną. Uczestnicy konferencji wytypowali delegatów na 16. Zjazd ZPL.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Konferencja sprawozdawwczo-wyborcza Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL odbyła się 1 maja. Wzięli w niej udział przedstawiciele sześciu kół oddziału: w Turmoncie (prezes Genė Usinowicz); Tylży (Anna Szeplakowa); Kimbarciszkach (Gėne Wasilewska); Bogdaniszkach (Wera Pupel); Bartkiszkach (Anna Bigunowa) i Czepukiszkach (Anna Chażewska). W ostatniej kadencji koło Żengiszki zostało połączone z Bogdaniszkami. Niestety, sędziwy wiek oraz emigracja robią swoje – kurczą się szeregi członków organizacji.

Omawiając pracę oddziału z żalem stwierdzono, że pandemia koronawirusa – trwająca od ponad roku – objęła praktycznie połowę obecnej kadencji i utrudniła, a w niektórym okresie wręcz uniemożliwiła, prowadzenie zaplanowanej dzialalności. Ale kiedy tylko warunki kwarantanny i wprowadzane ograniczenia pozwalały, realizowano plany.

Członkowie oddziału cieszyli się, że udało się zorganizować od lat cieszący się wielką popularnością wśród miejscowej ludności oraz  przyjaciół z innych rejonów Festyn Kultury Polskiej „Trzymajmy się razem. Kontynuowano również opiekę nad cmentarzami, czcząc pamięć historyczną i oddając hołd patriotom tej ziemi na cmentarzu w Bartkiszkach, gdzie przed kilkoma laty udało się przy pomocy ZG ZPL godnie upamiętnić rodaków, którzy walczyli o wolność swojej rodzinnej ziemi i polegli.

W miarę możliwości prowadziła również działalność niedzielna szkółka języka polskiego „Uśmiech.

Podczas zebrań w kołach, w dwóch z nich, zmieniły się prezeski. Wieloletnią prezeskę koła w Turmoncie Tamarę Usinowicz zastąpiła Genė Usinowicz. Z kolei prezeskę koła w Czepukiszkach Wandę Lewikiną zamieniła Anna Chażewska. Podczas konferencji podziękowano byłym prezeskom za pracę, życząc zdrowia i pamiętania o  organizacji.

Po złożeniu sprawozdania z działalności za minioną kadencję przez prezes Teresę Narkevičienė, odbyły się wybory prezesa oddziału. Zaproponowano dwie kandydatury: obecnej prezes oraz nauczycielki niedzielnej szkółki języka polskiego „Uśmiech Anny Łotoczko. Większością głosów na kolejną kadencję wybrano wieloletnią prezes Teresę Narkevičienė. Dziekując kolegom za zaufanie, prezes złożyła życzewnia z okazji Dnia Matki oraz  Światowego Dnia Polonii i Polakow za Granicą, Dnia Flagi RP oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Prezes została obdarowana kwiatami i usłyszała pod swoim adresem wiele miłych słów, podziękowań oraz zachęty do dalszej pracy i obietnicy pomagania.

Ludzie są stęsknieni działalności. Mieszkając z dala od większych ośrodków miejskich, ognisk kultury niezmiernie cieszą się z odbywających się imprez w ich rodzinnych miejscowościach, takich jak już wspomniany Festyn czy też wizyt zespołów, teatrów – pamiętają wspaniałe popisy zespołu tańca „Perła, gościnne występy Polskiego Teatru Studio z Wilna, które cieszyły się wielką sympatią widzów.

Wiele niezapomnianych wrażeń przynoszą miejscowym członkom ZPL również wycieczki i pielgrzymki, podczas których mogą odwiedzić rodaków w innych regionach Litwy. Pandemia ograniczyła te możliwości, ale ludzie z niecierpliwością czekają na powrót do normalnego życia. Są też wdzięczni i dziękują wszystkim, kto przyczynia się do finansowego wsparcia, by imprezy, wyjazdy mogły zaistnieć: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska, Ambasadzie RP w Wilnie, przyjaciołom z Polski ze Stowarzyszenia Odra-Niemen, którzy odwiedzają ich z darami.

Na 16. Zjazd Związku Polaków na Litwie od Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL wybrano następujących delegatów: Teresę Narkevičienė, Genė Usinowicz, Wierę Pupel, Genė Wasilewską, Annę Szeplakową, Renatę Barzdienė oraz Annę Lotoczko.

Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL

11 maja br. w Jawniunach odbyła się sprawozdawczo-wyborcza konferencja Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego ZPL. Oddział liczy obecnie 122 członków skupionych w pięciu kołach działających w Szyrwintach, Jawniunach, Miedziukach Szawlach i Borskunach.

W związku z kwarantanną, liczba osób biorących udział w konferencji została ograniczona. Wzięli w niej udział członkowie Zarządu Oddziału oraz prezesi kół. Podczas konferencji sprawozdanie za minioną kadencję przedstawiła prezes oddziału Stefania Tomaszun.

Omawiając trzyletni okres pracy oddziału, prezes zaakcentowała podstawowe kierunki działalności: opiekę nad miejscami pamięci (uporządkowanie miejsc pochówku powstańców i żołnierzy polskich poległych podczas walk o niepodległość); organizowanie festynów kultury polskiej „Śpiewaj razem z nami”; promowanie twórczości zespołu „Czerwone Maki”, jako ambasadora polskiej kultury Ziemi Szyrwinckiej; organizowanie pielgrzymek (m.in. rowerowych) i wycieczek, mających na celu zaspokajanie potrzeb duchowych członków oddziału i służących integracji rodaków.

Sprawozdanie prezes zostało ocenione pozytywnie. Delegaci konferencji (poprzez głosowanie) powierzyli Stefanii Tomaszun pełnienie obowiązków prezesa na kolejną kadencję.  Został również wybrany Zarząd oddziału w składzie: Janina Wołejszo, Marian Bujnicki, Bożena Kasparienė, Teresa Radziun i Teresa Sawlewicz. Na zastępcę prezesa ds. organizacyjnych została wybrana Justyna Tomaszun. W imieniu Oddziału do Rady Związku Polaków na Litwie została wydelegowana Stefania Tomaszun. Wybrano też delegatów na 16. Zjazd ZPL.

W nowej kadencji obowiązki prezesów kół będą pełnili: Teresa Sawlewicz (Jauniuny), Janina Wołejszo (Szawle), Teresa Radziun (Szyrwinty), Bożena Kasparienė (Miedziuki) oraz Marian Bujnicki (Borskuny).

Kowieński Oddział ZPL

2 maja, tradycyjnie po Mszy św. w języku polskim odprawionej w kościele karmelitów pw. św. Krzyża, członkowie Kowieńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie zebrali się w siedzibie oddziału na konferencji sprawozdawczo-wyborczej. Po ponad półrocznym przebywaniu w warunkach ścisłej kwarantanny, członkowie oddziału nie ukrywali wzruszenia, że znów mogli być razem, dostosowując się do wymagań związanych z sytuacją epidemiczną.

Inaugurując obrady uczczono przypadający w tym dniu Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Flagi RP i Konstytucji 3 Maja.

Z okazji  230. rocznicy uchwalenia Ustawy Zasadniczej z 1791 roku, ksiądz Emilian wygłosił referat o Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów. Obecni wraz z prezes oddziału Franciszką Abramowicz serdecznie podziękowali ks. Emilianowi za treściwą prelekcję.

Kolejno przystąpiono do omawiania pracy oddziału w ubiegłej kadencji oraz aktualnej sprawy otrzymania pozwolenia na umieszczenie tablicy upamiętniającej polskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, które mieściło się w tymczasowej stolicy przy ul. Miško 1. Jest to jedna z kwestii, których załatwieniu przeszkodziła pandemia.

Sprawozdanie z działalności w ciągu trzech lat minionej kadencji przedstawiła prezes Franciszka Abramowicz. Podziękowała też rodakom za współpracę i wyrozumiałość. Wieloletnia prezes zrezygnowała z kandydowania na kolejną kadencję w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Podczas wyborów nowego prezesa zostały zgłoszone trzy kandydatury. Nowym prezesem – wybranym jednogłośnie – został Andrzej Rymkiewicz. Oddział na czele z nowym prezesem czeka sporo wyzwań. Należy podkreslić, że Kowieński Oddział ZPL posiada dostatecznie dobrą bazę do działania: własną siedzibę w centrum miasta, w której znajduje się najstarsza polska biblioteka w Kownie. W siedzibie działa niedzielna szkółka języka polskiego oraz zespół „Kotwica”. O rozwoju ich działalności, planach na przyszłość dyskutowano w niedzielne popołudnie.

Nasza gazeta nr 8 (1434)


Komentarze   

 
#7 Priest 2021-05-25 20:05
Raduje duszę fakt, że głównym punktem tego typu posiedzeń jest Msza Święta.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Jacek 2021-05-25 20:03
Bardzo dziękujemy wszystkim działaczom za poświęcenie, czas i pracę na rzecz mieszkańców.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Najważniejsze 2021-05-20 23:01
Najważniejsze jest, że wciąż tak wielu nas czuje się Polakami i ma odwagę się do tego przyznawać i aktywnie działać w Związku Polaków.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Igor 2021-05-20 20:27
Gratulacje i powodzenia w kolejnej kadencji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Teresa 2021-05-20 18:18
Polskość trzyma się mocno w różnych zakątkach kraju, a to dzięki oddanym społecznikom, którym gratuluję szczerego oddania i ciężkiej pracy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 Adam 2021-05-20 16:50
Serdeczne gratulacje wybranym prezesom odziałów i najlepsze życzenia na kolejną kadencję!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Karolina M. 2021-05-20 16:21
Zuchy Polacy. tak trzymać!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24