Zgodnie z danymi unijnego urzędu statystycznego Eurostat w lutym 2024 r. stopa bezrobocia na Litwie wyniosła 7,4 proc. i była o 0,3 proc. niższa niż w styczniu.

Bezrobocie w strefie euro spadło w październiku do rekordowo niskiego poziomu – podał w czwartek Eurostat, oficjalna agencja statystyczna Unii Europejskiej.

W ciągu roku liczba osób długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się 2,7-krotnie, czyli o 58,5 tys. – informuje Służba Zatrudnienia. Podczas pandemii liczba osób długotrwale bezrobotnych konsekwentnie rosła i w 2021 r. stanowiła około 44 proc. wszystkich klientów Urzędu Zatrudnienia. Na początku września br. pozostało ich 34,5 tys.

Po dwuletniej przerwie stopa bezrobocia na Litwie znów spadła poniżej poziomu 10 proc. – bezrobotni stanowią 9,7 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym – informuje Urząd Zatrudnienia. W ciągu miesiąca liczba ta spadła o 0,3 punktu procentowego. 1 kwietnia w kraju zarejestrowano 168,3 tys. bezrobotnych – to o 5,9 tys. mniej niż przed miesiącem.

Litewski rynek pracy ustabilizował się – wskazuje na to zarejestrowana w grudniu ubiegłego roku stopa bezrobocia. Na dzień 1 stycznia bieżącego roku wyniosła 10,2 proc. i w porównaniu do listopada roku ubiegłego wzrosła o 0,1 procent.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do sytuacji w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rejestrach urzędów pracy figuruje po ponad 106 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września br. 5,6 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, co potwierdza szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. osób bezrobotnych a więc o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

W celu zmniejszenia bezrobocia w rejonie wileńskim oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia, Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku przygotowuje program wzrostu zatrudnienia, a także uczestniczy w realizacji działań wspierających zatrudnienie.

1 grudnia na Litwie było 266,6 tysiąca osób bez pracy – to stanowi 15,5 procenta osób w wieku produkcyjnym. W porównaniu z tym samym okresem czasu w roku ubiegłym, wskaźnik bezrobocia wzrósł o 7,1 procenta – poinformował Urząd Pracy.

Mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego – poinformowała dzisiaj na Twitterze kancelaria premiera.

Strona 1 z 8

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 18 kwietnia 2024

    J 6, 44-51

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież Prorocy zapisali: «Wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie. I nie dlatego, że zobaczył Ojca. Ojca bowiem zobaczył tylko Ten, kto pochodzi od Boga. Uroczyście zapewniam was: Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24