28 lutego tego roku zakończyło się przeprowadzane przez Departament Statystyki badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania mieszkańców. Odpowiednią ankietę można było wypełnić drogą elektroniczną. Na Litwie, którą zamieszkuje około pół miliona przedstawicieli mniejszości narodowych, z możliwości tej skorzystało zaledwie 60 tysięcy reprezentantów narodowości innych niż litewska.

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe informacje w związku z inicjatywą, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

11 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Telewizją Polską S.A., Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Fundacją Pomocy Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Na Litwie trwa powszechny spis ludności, który w naszym kraju odbywa się co 10 lat. Po raz pierwszy spis odbywa się całkowicie elektronicznie, co oznacza, że do naszych domów już nie zawitają rachmistrzowie, a wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki pobierze z innych rejestrów.

Józefa z Cierpińskich – Chmielewska (1857-1944). Zostały o niej jedynie wspomnienia starych mieszkańców Wędziagoły – Polaków. Od nich dowiadujemy się, że ta kobieta, polska szlachcianka, właścicielka dworu w Borku, była czynną, utalentowaną, tolerancyjną i wykształconą kobietą. Doskonale radziła sobie nie tylko na dworze w Borku, ale też w należących do niego folwarkach. Nawet po rozpoczęciu w międzywojniu reformy rolnej, bardzo niekorzystnej dla dworu, ponieważ wówczas odbierano niemało ziemi, pani Chmielewska potrafiła uratować dwór i jego ludzi od bankructwa. Okres ten był bardzo skomplikowany.

Do 28 lutego udało się przedłużyć trwający obecnie powszechny spis ludności na Litwie. A więc będziemy mieli dwa tygodnie więcej czasu na wskazanie swej narodowości. To jeden z osiągniętych sukcesów i celów Związku Polaków na Litwie, który przeprowadzi Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Na Litwie trwa powszechny spis ludności, dlatego apelujemy do Rodaków o zadeklarowanie swojej polskiej narodowości, a także przywiązania do Kościoła katolickiego i Wiary Ojców!

Wraz z początkiem 2021 roku na Litwie ruszył spis ludności, który jest przeprowadzany w naszym kraju co dekadę. Po raz pierwszy spis zostanie przeprowadzony bez udziału rachmistrzów – drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki uzyska z innych rejestrów.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) wydała dzisiaj oświadczenie, które wystosowała do litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego (LRT), Rady LRT, kierownictwa LRT oraz Komisji ds. Etyki LRT.

– Szanowny Panie Prezydencie, z powodu braku reakcji Ambasady RP w Wilnie na skandaliczne nawoływanie w telewizji litewskiej do rozstrzeliwania Polaków z Wileńszczyzny, apelujemy do Pana Prezydenta o wystosowanie protestu skierowanego do Prezydenta Republiki Litewskiej i potępienie ksenofobicznej mowy nienawiści, z którą w ostatnich tygodniach mamy do czynienia na Litwie – pisze prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski w swoim wczorajszym wystąpieniu do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy.

Strona 1 z 15

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 20 kwietnia 2021

    J 6, 30-35

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ludzie słuchający Jezusa zapytali Go: „Jaki znak uczynisz, abyśmy go zobaczyli i mogli Ci uwierzyć? Czego dokonasz? Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano: «Dał im do spożycia chleb z nieba»”. Jezus im odrzekł: „Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”. Poprosili Go więc: „Panie, dawaj nam stale tego chleba”. Jezus oznajmił im wówczas: „To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24