Podczas wizyty na Litwie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau odwiedził Ejszyszki, gdzie spotkał się z polską społecznością, a także złożył wieniec pod pomnikiem Powstańców Styczniowych i w kwaterze żołnierzy AK w Ejszyszkach oraz odwiedził Dom Polski, gdzie spotkał się z Polakami, w tym z przedstawicielami lokalnych władz. To dla mnie zaszczyt zwracać się do Państwa w najbardziej polskim mieście poza granicami Polski. (...) Życzę, aby pielęgnowana tutaj polska tożsamość kulturowa rozwijała się w sprzyjających warunkach i była przekazywana kolejnym pokoleniom – powiedział.

Dzisiaj w Radzie m. Wilna przysięgę złożył radny Grzegorz Sakson, który dołączył do frakcji koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Sojuszu Rosjan „Związek Chrześcijańskich Rodzin”.

28 lutego tego roku zakończyło się przeprowadzane przez Departament Statystyki badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania mieszkańców. Odpowiednią ankietę można było wypełnić drogą elektroniczną. Na Litwie, którą zamieszkuje około pół miliona przedstawicieli mniejszości narodowych, z możliwości tej skorzystało zaledwie 60 tysięcy reprezentantów narodowości innych niż litewska.

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe informacje w związku z inicjatywą, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

11 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Telewizją Polską S.A., Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Fundacją Pomocy Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Na Litwie trwa powszechny spis ludności, który w naszym kraju odbywa się co 10 lat. Po raz pierwszy spis odbywa się całkowicie elektronicznie, co oznacza, że do naszych domów już nie zawitają rachmistrzowie, a wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki pobierze z innych rejestrów.

Józefa z Cierpińskich – Chmielewska (1857-1944). Zostały o niej jedynie wspomnienia starych mieszkańców Wędziagoły – Polaków. Od nich dowiadujemy się, że ta kobieta, polska szlachcianka, właścicielka dworu w Borku, była czynną, utalentowaną, tolerancyjną i wykształconą kobietą. Doskonale radziła sobie nie tylko na dworze w Borku, ale też w należących do niego folwarkach. Nawet po rozpoczęciu w międzywojniu reformy rolnej, bardzo niekorzystnej dla dworu, ponieważ wówczas odbierano niemało ziemi, pani Chmielewska potrafiła uratować dwór i jego ludzi od bankructwa. Okres ten był bardzo skomplikowany.

Do 28 lutego udało się przedłużyć trwający obecnie powszechny spis ludności na Litwie. A więc będziemy mieli dwa tygodnie więcej czasu na wskazanie swej narodowości. To jeden z osiągniętych sukcesów i celów Związku Polaków na Litwie, który przeprowadzi Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Na Litwie trwa powszechny spis ludności, dlatego apelujemy do Rodaków o zadeklarowanie swojej polskiej narodowości, a także przywiązania do Kościoła katolickiego i Wiary Ojców!

Wraz z początkiem 2021 roku na Litwie ruszył spis ludności, który jest przeprowadzany w naszym kraju co dekadę. Po raz pierwszy spis zostanie przeprowadzony bez udziału rachmistrzów – drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki uzyska z innych rejestrów.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 29 czerwca 2022 

  Świętych apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

  Mt 16, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. A oni odpowiedzieli: „Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, a jeszcze inni – że Jeremiaszem lub którymś z proroków”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24