We wtorek, 19 kwietnia, przy gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL (ul. J. Tumo-Vaižganto 2, Wilno) o godzinie 16.00 odbędzie się wiec protestu Polaków Wileńszczyzny „W obronie szkół mniejszości narodowych w rejonie trockim (Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach)”.

We wtorek litewski Sejm głosował w sprawie uznania poligonu wojskowego w Rudnikach (rejon solecznicki) za przedsięwzięcie o wyjątkowo ważnym znaczeniu dla całego państwa. Głosowało za tym 130 posłów, 1 wstrzymał się od głosu.

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że sztuczny konflikt, wywołany szeroko komentowaną w mediach prywatną opinią Zbigniewa Jedzińskiego, został zamknięty od chwili jego wyjścia z partii w ubiegły piątek, 1 kwietnia. Więc, dalsze nakręcanie konfliktu jest niczym innym jak realizacją scenariuszu rozbijania i osłabiania zorganizowanej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie.

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że sztuczny konflikt, wywołany szeroko komentowaną w mediach prywatną opinią Zbigniewa Jedzińskiego, został zamknięty od chwili jego wyjścia z partii w ubiegły piątek, 1 kwietnia. Więc, dalsze nakręcanie konfliktu jest niczym innym jak realizacją scenariuszu rozbijania i osłabiania zorganizowanej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie.

Reżyser Gintaras Varnas proponuje, by teatru na Pohulance już nie nazywać Rosyjskim Teatrem Dramatycznym Litwy, tylko w nowej nazwie odnieść się do wielokulturowości Wilna, w tym wkładu Polaków.

1 kwietnia 2016 roku odszedł do Pana Artur Górski – polski polityk, nauczyciel akademicki, publicysta, dziennikarz, politolog, poseł na Sejm aż czterech kadencji, wierny przyjaciel Polaków na Litwie. Odzszedł przedwcześnie. Miał zaledwie 46 lat. Przed sześcioma laty Zmarłego żegnała w Warszawie również delegacja z Wileńszczyzny – m.in. składając wieniec z napisem „Wielkiemu Politykowi i Przyjacielowi Kresów.

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), informuje o wynikach rozstrzygnięcia I etapu konkursu na dofinansowanie projektów kulturalnych i artystycznych przez Samorząd m. Wilna. Konkurs sprawi m.in., że w stolicy będzie jeszcze więcej kultury polskiej na Litwie.

Biskup Piotr Turzyński, nowy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, szczególnym szacunkiem darzy Polaków, którzy po wojnie znaleźli się poza granicami Polski, np. na Litwie. Jak zaznacza, „to są Polacy, którzy nie zostawili swojej ziemi, tylko tam żyją od wieków. Jestem pełen szacunku, bo zachowali wiarę, chcą być przy Panu Bogu, bo zachowali polskość, tradycję, kulturę polską, będąc obywatelami innych krajów”.

Przed siedmiu laty – 14 lutego 2015 roku w Nowych Święcianach został uroczyście otwarty Dom Polski. Stał się on jednym z ogniw łączących rodaków mieszkających na Ziemi Święciańskiej.

Sąd utrzymał w mocy wymóg Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby kandydaci na stanowisko dyrektora placówki oświatowej mniejszości narodowych znali język, w którym kształcenie prowadzi dana szkoła.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 29 czerwca 2022 

  Świętych apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

  Mt 16, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. A oni odpowiedzieli: „Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, a jeszcze inni – że Jeremiaszem lub którymś z proroków”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24