Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wystąpi w litewskim parlamencie na pierwszym posiedzeniu wiosennej sesji.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła IV edycję konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przyjęcie projektu może uruchomić, blokowaną przez Komisję Europejską, wypłatę środków z Krajowego Programu Odbudowy.

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. Wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł.

„16 grudnia 2022 roku przypada 100. rocznica tragicznej śmierci wybitnego męża stanu, pierwszego prezydenta niepodległej Polski – Gabriela Narutowicza” – głosi treść podjętej przez Sejm RP w środę, 14 grudnia uchwały.

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej.

Sejm RP przyjął dziś przepisy, które mają wesprzeć gospodarstwa domowe. Dodatek węglowy wyniesie 3 000 zł i zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Sejm RP uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Posłowie zagłosowali za rozszerzeniem sojuszu północnoatlantyckiego.

2022-07-01, 10:12

Dzień Sejmu Polskiego

1 lipca 1569 r. na sejmie w Lublinie zawarta została unia realna między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzony jest Dzień Sejmu Polskiego, ustanowiony uchwałą Izby podjętą w 2015 r. przez aklamację.

Strona 1 z 45

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 1 lutego 2023 

    Mk 6, 1-6

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Jezus udał się do swego rodzinnego miasta, a Jego uczniowie szli za Nim. W szabat zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchających Go dziwiło się i mówiło: „Skądże to ma? Co to za mądrość została Mu dana? I takich nadzwyczajnych cudów dokonuje! Czy nie jest On cieślą, synem Maryi, a bratem Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A Jego siostry, czy nie mieszkają tutaj wśród nas?”. I powątpiewali w Niego. A Jezus powiedział do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnej rodzinie prorok może być tak lekceważony”. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił, kładąc na nich ręce. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24