– Ojciec Święty pozostaje dla nas wielkim naturalnym autorytetem. Prezentowana wystawa pozwala doświadczyć rozwoju trudnej naszej historii zamkniętej w biografii Karola Wojtyły – powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński podczas wernisażu wystawy „…I odnowił oblicze ziemi – w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II”.

Grupa litewskich posłów w niedzielę udaje się do Warszawy, by omówić przygotowania do polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego, które ma się odbyć po prawie 10-letniej przerwie.

Inicjatywa Środkowoeuropejska, która powstała w Budapeszcie najpierw między czterema podstawowymi krajami, rozszerzyła się na całą długość od Morza Bałtyckiego aż po Morze Śródziemne, Adriatyckie. W tej chwili ma bardzo dużą rangę w wymiarze parlamentarnym powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając dyskusję na posiedzeniu Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Sejmie.

W mijającym tygodniu odbyło się sześć posiedzeń komisji sejmowych, w tym Komisji Śledczej ds. podatku VAT w latach 2007-2015, która przesłuchała prof. Witolda Modzelewskiego. Profesor zeznał, że nie uczestniczył bezpośrednio w pracach nad obecnie obowiązującymi ustawami o VAT i akcyzie, uchwalonymi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Świadek zwrócił uwagę na słabości nowych ustaw o VAT i akcyzie. Podczas posiedzenia Komisja, na podstawie otrzymanej zgody Prezydium Sejmu, powołała 11 stałych doradców.

„Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas otwarcia Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Udział w spotkaniu bierze liczna delegacja z Litwy.

Najnowszy sondaż pokazuje, że w sierpniu 2018 r. Sejm RP otrzymał najwyższe oceny od 2011 r., patrząc na wyniki w tym miesiącu w kolejnych latach.

„Niespełna cztery dekady temu pracownicy Fazosu jako pierwsi na Górnym Śląsku rozpoczęli strajk. Ich otwarty a zarazem pełen determinacji sprzeciw był jasnym sygnałem dla innych zakładów, że należy podjąć walkę o prawa należne każdemu człowiekowi, o godne warunki życia i pracy” – podkreślił w korespondencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji w jednym z dzienników, opisującej ogólne założenia przyszłorocznego budżetu Kancelarii Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że zaplanowane na 2019 r. wydatki pozostają na poziomie zbliżonym do roku bieżącego.

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.

W Sejmie powołano Sekretariat Współpracy Międzyparlamentarnej Europy Środkowej i Wschodniej; jego zadaniem będzie merytoryczne i organizacyjne prowadzenie współpracy w regionie - poinformował w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24