Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski 3 listopada przebywał w Kłajpedzie, gdzie odbył szereg spotkań. W Centrum Kultur Narodowych spotkał się z kierownictwem tej placówki, która w portowym mieście została otwarta przed trzema laty. Centrum cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, zamieszkanego w ok. 30% przez mniejszości narodowe.

Dzisiaj, 29 października, Rada Naczelna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie omawiała sprawy w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi na Litwie. Rada podjęła decyzję o wystawieniu list swoich kandydatów w miastach: Wilnie, Kownie, Druskiennikach, Wisagini, Kłajpedzie, rejonach: solecznickim, wileńskim, trockim, szyrwinckim, święciańskim, elektreńskim, malackim, ignalińskim, jezioroskim oraz orańskim. W tych samorządach AWPL wystawi również swoich kandydatów w bezpośrednich wyborach merów.

„20 lat – to czas na ocenę i podsumowanie działalności. Czas, by podziękować za dotychczasową pracę i okazja, by się zjednoczyć przed kolejną ważną batalią – wyborami samorządowymi 1 marca 2015 roku" – mówiła Wanda Krawczonok, prezes Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie miasta Wilna, poseł na Sejm RL, podczas imprezy zorganizowanej w ramach obchodów 20-lecia partii.

Dzisiaj, 13 października, w Parlamencie Europejskim odbyły się wybory nowych władz w Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. Obrady otworzył oraz wybór nowego przewodniczącego przeprowadził Waldemar Tomaszewski, jako poseł z największym doświadczeniem spośród członków Delegacji w nowej, ósmej już kadencji Europarlamentu.

Z oficjalną wizytą do Konstancina-Jeziornej koło Warszawy udała się niemal 40-osobowa delegacja przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie na czele z przewodniczącym Waldemarem Tomaszewskim. W skład delegacji weszli również przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė, posłowie na Sejm RL z ramienia AWPL Wanda Krawczonok i Leonard Talmont, merowie rejonu wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu trockiego Maria Pucz, przedstawiciele administracji samorządów i młodzi działacze AWPL.

Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), która opuściła koalicję rządzącą, stanowiska w Rządzie i parlamencie litewskim zwolnią w przyszłym tygodniu.

Dzisiaj odbyło się posiedzenie rady politycznej litewskiej koalicji rządzącej, któremu przewodniczył lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Waldemar Tomaszewski. Koalicjanci dyskutowali o sprawach dotyczących dalszego funkcjonowania koalicji. Po posiedzeniu koalicjantów AWPL poinformowała o opuszczeniu litewskiej koalicji rządzącej.

Dzisiaj odbyło się posiedzenie rady politycznej litewskiej koalicji rządzącej. Po jego zakończeniu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) poinformowała, że opuszcza koalicję czterech partii.

Planowane na przyszły poniedziałek, 25 sierpnia, posiedzenie rady politycznej litewskiej koalicji rządzącej odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia. Przewodniczyć obradom, które rozpoczną się o godz. 16.30, będzie Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego, który we czwartek, 21 sierpnia, podpisem zatwierdził porządek wtorkowych obrad.

Litwę w Parlamencie Europejskim reprezentuje najbardziej „męski" zespół polityków.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 1 lipca 2022 

    Mt 9, 9-13

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. Gdy On to usłyszał, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary». Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24