Waldemar Tomaszewski: Walczymy o sprawiedliwość społeczną w naszym kraju

2019-12-13, 14:34
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Waldemar Tomaszewski: Walczymy o sprawiedliwość społeczną w naszym kraju © L24 (fot. Marlena Paszkowska)

„Nasza frakcja nie zmienia zdania. Niezmiennie uważamy, że projekt ustawy o opodatkowaniu banków autorstwa frakcji AWPL-ZChR jest jak najbardziej na czasie i będzie właściwą odpowiedzią na obecne realia” – dzisiaj podczas konferencji prasowej w Sejmie oświadczył poseł z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Zbigniew Jedziński. Obecnie w Sejmie rozpatrywany jest alternatywny projekt, który przewiduje opodatkowanie banków w inny sposób, tj. poprzez zwiększenie podatku od zysków z 15 do 20 proc.

„Sejm zarządził przerwę w rozpatrywaniu projektu opodatkowania banków autorstwa frakcji AWPL-ZChR. W istocie wylądował on w szufladzie” – ubolewał polityk.

Poseł zaznaczył, że główną zaletą propozycji AWPL-ZChR w sprawie opodatkowania banków jest to, że wpływy do budżetu, jak wynika ze wstępnych szacunków, wzrosną trzykrotnie niż w sytuacji, gdyby zostało zwiększone opodatkowanie zysku banków. Drugą z kolei przyczyną jest to, że banki na Litwie już mają wprawę w ukrywaniu zysków.

„Wiadomo, lepiej taka ustawa niż nic, ale bliżej jej właśnie do tego „nic”

Poseł sceptycznie ocenia pomysł zwiększenia podatku od zysków banków. „Wiadomo, lepiej taka ustawa niż nic, ale bliżej jej właśnie do tego „nic” – z właściwym sobie poczuciem humoru komentował parlamentarzysta. Pierwotna wersja projektu, jak dodał, zakładała wzrost opodatkowania zysków banków z 15 do 22 proc., jednakże obecnie rozpatrywany jest wzrost o jedynie 5 proc. „Te kilka procentów zniknęło po drodze na salę sejmową” – ironizował Zbigniew Jedziński.

Poseł oświadczył, że za tym oraz za blokowaniem propozycji frakcji AWPL-ZChR w sprawie opodatkowania banków, którą określił on mianem „idealnej i aktualnej”, stoją lobbyści reprezentowani przez konserwatystów. „Działają bardzo aktywnie” – ocenia poseł. Zastraszaniem, wprowadzaniem w błąd i szantażowaniem nazwał parlamentarzysta twierdzenia opozycji, która utrzymuje, że opodatkowanie banków negatywnie odbije się na kieszeniach klientów banków.

Walka o sprawiedliwość

W naszym kraju toczona jest walka o sprawiedliwość społeczną” – w ten sposób ostatnie wydarzenia w Sejmie ocenia Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego. „Pozostajemy przy swoich propozycjach i uczynimy wszystko, by zostały one przyjęte” – zapewnił lider AWPL-ZChR. Litwa, w opinii polityka, powinna opodatkować banki – korzystając z dobrych praktyk 21 państwa europejskiego, w którym takie podatki zostały wprowadzone.

„W mediach pojawiło się wiele nieprawdy w tym temacie, podano nawet dezinformacje. Dezinformacje upowszechniają również poszczególni dziennikarze” – ubolewał polityk i jako przykład przytoczył jedną z ostatnich audycji telewizyjnych, w której uczestniczył.

„Ostatnio wziąłem udział w audycji „Temat dnia” z Ritą Miliūtė, która nawet trzy- bądź czterokrotnie powtórzyła, że aktywa bądź, innymi słowy, mienie bankowe jest opodatkowane tylko w 3 krajach: na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. To nieprawda. Owszem, w Polsce i na Węgrzech taki podatek jest wprowadzony, Rumunia stosuje z kolei rozwiązanie mieszane. Tam, jeśli stopa EURIBOR nie przekracza granicy 2 proc., podatek ten w ogóle nie ma zastosowania. W kolejnych 4 krajach taki podatek obowiązuje: w Grecji, Finlandii, Słowenii i Francji. W 13 krajach opodatkowano pasywa. W tym krajach stosowane jest rozwiązanie mieszane. I to są fakty. Oficjalne dane. Pozostaje ubolewać, że po raz kolejny jesteśmy zmuszeni prostować te kłamliwe informacje” – oświadczył Waldemar Tomaszewski.

Polityk przypomniał, jakie kraje wprowadziły ten podatek: „Polska stosuje opodatkowanie aktywów w wysokości 0,44 proc. w skali roku. Proponujemy obecnie mniejsze opodatkowanie – 0,3 proc., ale i ta propozycja spotkała się z określonym oporem. Węgry stosują podatek w wysokości 0,15 proc., Finlandia – 0,125 proc., Grecja natomiast jeszcze w 1975 roku wprowadziła największy podatek – 0,6 proc., w Słowenii obowiązuje podatek w wysokości 0,01 proc., we Francji – 0,222 proc.”. Polityk przypomniał, że 15 państw opodatkowało pasywa bankowe bądź stosuje rozwiązanie mieszane w opodatkowaniu banków, zaś podatek dochodowy obowiązuje we wszystkich państwach. „W naszym kraju podatek ten, w porównaniu z sąsiadami, był z niewiadomych przyczyn niższy: w Estonii – 20% proc., na Łotwie – 20 proc., w Polsce – 19 proc.” – zaznaczył lider AWPL-ZChR.

Opodatkowanie banków obowiązuje w 21 krajach

„Najważniejsze tymczasem jest to, że podatek dochodowy obowiązuje praktycznie we wszystkich państwach, a w 21 krajach obowiązuje opodatkowanie banków, któremu to rozwiązaniu niezwykle ostro sprzeciwia się nasza opozycja – konserwatyści i liberałowie oraz, wiadomo, same banki.

PL 1Opór stawiany przez przedstawicieli banków można zrozumieć – banki nie chcą nowych podatków. Podatek ten jest nowy, więc banki podejmują pewne kroki. Tymczasem wyjątkowo trudno zrozumieć konserwatystów, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu tego podatku, który obowiązuje praktycznie we wszystkich państwach” – tłumaczył polityk.

PL 2„Przecież to oznacza więcej wpływów do budżetu, świadczenia na dzieci by wzrosły, nie byłoby potrzeby wprowadzania innych podatków. Dzisiaj dyskutowaliśmy o podatku od zanieczyszczeń. Nie zgadzamy się z nim i uważamy, że rezerwy należałoby poszukać w opodatkowaniu banków i innych decyzjach. Z kolei konserwatyści przez 2 miesiące niezwykle usilnie sprzeciwiali się opodatkowaniu banków w naszym kraju – kulisy życia politycznego przybliżył Tomaszewski.

PL 3„Próbom opodatkowania banków niezwykle usilnie sprzeciwia się opozycja, konserwatyści i liberałowie oraz, wiadomo, same banki” – trudności legislacyjne w Sejmie przybliżył Waldemar Tomaszewski i dodał: „Przez 2 miesiące konserwatyści blokowali naszą propozycję, a obecnie wysyłają sygnał do mieszkańców, mówiąc, że opodatkowanie banków jest rozwiązaniem koniecznym. Mykolas Majauskas sam przyznał, że „banki żyją na Litwie niczym w raju”.

„Podatek od zysków wzrośnie o 5 proc., ale rzeczywistej korzyści z tego nie będzie, banki bowiem potrafią ukrywać swoje zyski” – ostrzega polityk. „Na 5-procentowy wzrost zgoda jest, a na proponowany przez nas wzrost o 0,3 proc. – już nie” – ubolewał Tomaszewski. „Mam nadzieję, że teraz mieszkańcy zrozumieją, o czym idzie mowa. Zrozumieją, że po uchwaleniu naszej propozycji wpływy do budżetu wzrosną trzy-lub nawet czterokrotnie i przybliżą nasz system opodatkowania banków do praktyk europejskich” – skomentował przewodniczący AWPL-ZChR.

„Prowizje banków na Litwie są gigantyczne” – ubolewał polityk. „Powinniśmy wywierać nacisk na banki, by zmniejszali pobierane od mieszkańców opłaty, które, w porównaniu z sąsiadami, są u nas ogromne”.

„Będziemy czynili wszystko, by ten podatek był wprowadzony” – determinacji nie krył Waldemar Tomaszewski, ubolewając nad tym, że liberałowie wraz z konserwatystami na razie zablokowali tę propozycję w Sejmie.

Najlepszy budżet

Przyszłoroczny budżet państwa, nad którego uchwaleniem obecnie pracuje Sejm, polityk określa mianem najlepszego od początku proklamowania niepodległości.

„Zgadzam się z tym, że uchwalony wzrost świadczeń nie jest wystarczający. Poziom życia naszych ludzi jest niski. Mimo wszystko tendencje są dobre” – z właściwym mu optymizmem skomentował polityk, podkreślając, że w 2020 r. emerytury na Litwie wzrosną o ok. 10 proc. bądź 30 euro. We wrześniu zaplanowano ich kolejną podwyżkę o 3,5 euro. Większe będzie i wynagrodzenie minimalne: wzrośnie o 55 euro brutto lub 41 euro netto.

„Jest to ponad 10-procentowy wzrost. Wcześniej tego nie było. Jesteśmy świadomi, że jest to wzrost niewystarczający, ale pod względem społecznym jest to najlepszy budżet w historii Litwy niepodległej” – ocenił Tomaszewski i żałował, że przeciwko budżetowi, który jest niezwykle prospołeczny, największy opór stawiają konserwatyści. „Budżet zostanie przyjęty w każdym wypadku” – zapewnił polityk.

Lider AWPL-ZChR powiedział, że, zgodnie z prognozami, wzrost gospodarki Litwy w 2020 r. zwolni o 2,5 proc., mimo to minimalne wynagrodzenie i emerytury wzrosną o ok. 10 proc., wypłaty średnio o ok. 7 proc., zaś poszczególnym grupom, np. nauczycielom – o ok. 10 proc. Seniorzy będą mieli zapewnione darmowe leki, zwiększą się świadczenia na dzieci.

Przyszliśmy, by podejmować decyzje potrzebne dla mieszkańców

„To są fakty. Do koalicji rządzącej dołączyliśmy po to, by podejmować decyzje potrzebne dla mieszkańców, by ich dochody były większe. Nawet przy spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego większość rządząca znalazła rezerwy i zwiększy dochody mieszkańców” – tłumaczył. Polityk ubolewał, że gdyby konserwatyści nie torpedowali projektu AWPL-ZChR dot. opodatkowania banków, wzrost dochodów mieszkańców byłby jeszcze bardziej znaczący.

Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że w mediach pojawia się wiele kłamliwych informacji na temat AWPL-ZChR. „Aktywnie sprzeciwiamy się dezinformacji, o swoich działaniach będziemy mówili podczas konferencji prasowych. Jeśli nasze komunikaty będą blokowane, znajdziemy sposoby na to, by dotrzeć z nimi do ludzi. Zapewniam, że nie zabraknie nam determinacji i odwagi, by wprowadzić w naszym państwie sprawiedliwość społeczną” – zapewnił Tomaszewski.

Komentarze   

 
#18 XIII 2019-12-24 11:27
Przez podjęte działania AWPL mające na celu oczyszczenie gospodarki z układów partia narażona jest na nieustanne ataki.
Trzeba to przetrwać dla dobra wspólnego - jest to cena za właściwą i zgodną z przekonaniami wykonywaną pracę. I nie dać sobą pomiatać, bo tak się zyskuje szacunek.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#17 Zuma 2019-12-21 20:28
I proszę mamy konkrety. Mamy fakty poparte danymi. Ja się pytam: opozycja czyje interesy chroni. Kto wybierał polityków? Biznes? Li tylko on?
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#16 Irek 2019-12-18 14:45
AWPL jako jedyna partia nie ma na sumieniu żadnego korupcyjnego skandalu. Stąd można śmiało nazwać naszych posłów strażnikami moralności. Do tego należy dodać, że jako jedyni - działacze AWPL-ZCHR - walczą o polepszenie jakości życia biedniejszej części społeczeństwa, poprzez szereg zaproponowanych ustaw.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#15 Alek 2019-12-18 13:33
AWPL walczy o sprawiedliwość społeczną. Może sobie na to pozwolić, gdyż pryncypialnie partia nie korzysta z dofinansowania przez biznes, aby być niezależnym właśnie. Pozostałe partie stały się niewolnikami biznesu, gdyż garściami czerpią z legalnych źródeł finansowania partii przez biznes - które jednak powodują wątpliwości na tle etycznym - jak i nielegalne formy wsparcia patrz skandale korupcyjne w każdej partii.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 Ewa 2019-12-16 23:48
Pan przewodniczący Tomaszewski jak zawsze wypowiada się zdecydowanie i prezentuje pryncypialne poglądy na sprawy społeczne. AWPL nie jest w rządzie dla stołków, tylko żeby nieść mieszkańcom konkretną pomoc i wsparcie. Właśnie taka należy traktować politykę, jako misję służenia drugiemu człowiekowi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 Adam 2019-12-14 10:47
Cytuję Teresa:
Dzięki obecności AWPL-ZChR w rządzie na Litwie jest zaprowadzana sprawiedliwość społeczna, z czym dotąd był wielki problem: garstka bogatych żyła na wysokim poziomie, a wielkie masy zwykłych ludzi żyły kiepsko i często klepały biedę. Teraz dzięki dobrym pomysłom ustawowym polskiej partii jest szansa to zmienić.

Faktycznie wiele dobrych pomysłów frakcji AWPL-ZCHR naprawdę wzmacnia poziom życia ludzi. To comiesięczne wypłaty na dziecko (wyższe na niepełnosprawnych i w rodzinach wielodzietnych), bezpłatne leki dla seniorów czy Karta Dużej Rodziny. Spodziewane zyski z opodatkowania banków też mają być przeznaczone na wyrównywanie nierówności w poziomie życia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Jerzy 2019-12-13 23:17
'Próbom opodatkowania banków niezwykle usilnie sprzeciwia się opozycja, konserwatyści i liberałowie oraz, wiadomo, same banki'
Zapewne te same siły kryją się za ostatnimi atakami na ministra komunikacji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Alina 2019-12-13 20:03
Nie rozumiem, dlaczego konserwatyści stają po stronie gigantów bankowych, a nie nas? Ta fałszywa troska, że niby zwiększą się opłaty bankowe, jest aż śmieszna
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 vega 2019-12-13 18:19
no to wiadomo na czyim pasku chodzą konserwy... a raczej paskach... Jak muchy do miodu lecą tam gdzie jest wielka kasa, a zwykli obywatele niech sobie dalej żyją w ubóstwie, albo na jego skraju :( panie Waldemarze, nie odpuszczajcie, to się musi udać, wbrew tym hamulcowym!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 z Wilna 2019-12-13 18:02
AWPL jasno wskazuje, że pracuje dla zwykłych ludzi, jest wyczulona na troski mieszkańców i stara się im zaradzić.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 12 sierpnia 2022 

  Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

  Mt 19, 3-12

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Do Jezusa podeszli faryzeusze i pytali Go podstępnie: „Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu?”. A On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą?”. I dodał: „Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”. Lecz oni odpowiedzieli: „To dlaczego Mojżesz nakazał wręczyć dokument rozwodu, aby oddalić żonę”. Powiedział im: „Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz na początku tak nie było. Dlatego mówię wam: Oprócz przypadku nierządu, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży”. Powiedzieli Mu uczniowie: „Jeżeli tak ma się sprawa między mężem a żoną, to lepiej wcale nie zawierać małżeństwa”. On zaś odrzekł: „Nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi uczynili ludzie. A jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na królestwo niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24