Polska z niepokojem odbiera sygnały o planach dzielenia Wspólnoty na Unię dwóch prędkości – podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 17 marca 2017 r. podczas debaty w Rzymie szefów parlamentów państw Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Taka decyzja, zdaniem marszałka, prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej. Marszałek podkreślił, że to w naszej części Unii społeczeństwa najbardziej popierają integrację. „Jesteśmy sukcesem europejskiego projektu” - powiedział.

Przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii opowiedzieli się za Unią różnych prędkości.

2017-03-03, 11:35

Quo vadis, Europo

W bieżącym tygodniu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował na sesji plenarnej PE Białą Księgę ws. przyszłości Europy zawierającą pięć scenariuszy. Stanowiska posłów przedstawione w trakcie debaty plenarnej były zróżnicowane, ale większość posłów pozytywnie przyjęła możliwość przedyskutowania różnych kierunków rozwoju Unii tuż przed spodziewanym w tym miesiącu oficjalnym powiadomieniu przez rząd w Londynie o zamiarze wyjścia z UE.

Reforma Unii Europejskiej i polityka migracyjna to punkty styczne państw Grupy Wyszehradzkiej – mówi przed spotkaniem przewodniczących parlamentów V4 (Warszawa, 6 – 7 marca) dr Dominik Héjj, politolog i redaktor naczelny portalu kropka.hu.

Aby odpowiedzieć na kluczowe polityczne wyzwania, zwiększyć skuteczność swoich działań, odzyskać zaufanie obywateli i sprawić, że gospodarka strefy euro będzie bardziej odporna na wstrząsy zewnętrzne, Unia Europejska musi w pierwszej kolejności w pełni wykorzystać możliwości Traktatu z Lizbony. Aby rozwijać się dalej, UE musi zreformować się dogłębnie. Takie jest główne przesłanie trzech rezolucji poświęconych rozwojowi Unii Europejskiej, przyjętych w Parlamencie Europejskim we czwartek.

Premier Beata Szydło rozmawiała w czwartek z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia uznają, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE.

Polityka polskiego rządu w 2017 roku będzie aktywna, nastawiona na wzmacnianie roli Polski w Europie – podkreśliła premier Beata Szydło na konferencji prasowej z szefem dyplomacji Witoldem Waszczykowskim poświęconej polityce rządu na arenie międzynarodowej.

Od 1996 roku w Wolontariacie Europejskim wzięło udział około 100 000 młodych ludzi, angażując się w projekty w całej Europie i różnych częściach świata. Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń.

W budżecie UE na rok 2017 parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla zatrudnienia ludzi młodych, kluczowych inicjatyw dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów dotyczących infrastruktury transportowej, badań oraz mobilności studentów dzięki programowi Erasmus+. 

24 listopada posłowie wezwali do tymczasowego zawieszenia negocjacji członkowskich z Turcją ze względu na jej „nieproporcjonalnie represyjne działania” wprowadzone podczas stanu wyjątkowego ogłoszonego po nieudanym puczu z lipca tego roku.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24