Rząd Zjednoczonego Królestwa powołał się dzisiaj na artykuł 50. Traktatu o Unii Europejskiej, tym samym zgłaszając oficjalnie swój zamiar wyjścia ze Wspólnoty. Od tej chwili Zjednoczone Królestwo i Unia mają dwa lata na wynegocjowanie umowy o wystąpieniu. Oprócz tego konieczne będzie wypracowanie zasad regulujących przyszłe relacje handlowe, co może potrwać o wiele dłużej. Poniżej więcej informacji o procedurze wystąpienia.

2017-03-29, 14:50

Brexit ruszył

We środę, 29 marca, Tim Barrow, ambasador Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej, przekazał Donaldowi Tuskowi, przewodniczącemu Rady Europejskiej, list brytyjskiej premier Theresy May, w którym informuje ona o wyjściu jej kraju ze Wspólnoty.

Będziemy działać wspólnie, w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku – głosi Deklaracja Rzymska przyjęta w sobotę przez przywódców 27 państw i instytucji UE. Unia jest niepodzielona i niepodzielna – podkreślono w dokumencie.

Na Kapitolu w Rzymie rozpoczęły się w sobotę uroczyste obchody 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. W spotkaniu uczestniczy 27 przywódców państw UE i unijnych instytucji. Obecna jest premier Beata Szydło.

Papież Franciszek mówił w piątek przywódcom krajów i instytucji UE, że nie jest ona zbiorem zasad, protokołów i procedur, których należy przestrzegać, ale życiem. Podczas audiencji wskazał, że pierwszym elementem żywotności europejskiej jest solidarność.

Premier Beata Szydło zapowiedziała podpisanie Deklaracji Rzymskiej. Uroczyste obchody z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich będą miały swój punkt kulminacyjny 25 marca w Rzymie.

Polska z niepokojem odbiera sygnały o planach dzielenia Wspólnoty na Unię dwóch prędkości – podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 17 marca 2017 r. podczas debaty w Rzymie szefów parlamentów państw Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Taka decyzja, zdaniem marszałka, prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej. Marszałek podkreślił, że to w naszej części Unii społeczeństwa najbardziej popierają integrację. „Jesteśmy sukcesem europejskiego projektu” - powiedział.

Przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii opowiedzieli się za Unią różnych prędkości.

2017-03-03, 11:35

Quo vadis, Europo

W bieżącym tygodniu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował na sesji plenarnej PE Białą Księgę ws. przyszłości Europy zawierającą pięć scenariuszy. Stanowiska posłów przedstawione w trakcie debaty plenarnej były zróżnicowane, ale większość posłów pozytywnie przyjęła możliwość przedyskutowania różnych kierunków rozwoju Unii tuż przed spodziewanym w tym miesiącu oficjalnym powiadomieniu przez rząd w Londynie o zamiarze wyjścia z UE.

Reforma Unii Europejskiej i polityka migracyjna to punkty styczne państw Grupy Wyszehradzkiej – mówi przed spotkaniem przewodniczących parlamentów V4 (Warszawa, 6 – 7 marca) dr Dominik Héjj, politolog i redaktor naczelny portalu kropka.hu.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24