W kaplicy na Starej Rossie w piątek, 22 listopada, będą pochowani dowódcy i uczestnicy Powstania Styczniowego. Odnowioną kaplicę będą mogli odwiedzać wilnianie i goście stolicy.

W dniach 21-22 listopada prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą będą przebywali z wizytą na Litwie.

Ponad 9 000 zniczy zebrano w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów 2019”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą. 1 listopada zebrane znicze będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich nekropolii.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) z wielką satysfakcją informuje, że w tym roku na apel w sprawie sprzątania najstarszych wileńskich nekropolii – cmentarza na Rossie i cmentarza Bernardyńskiego – odpowiedziała rekordowa liczba szkół.

Tradycyjnie, jak każdego roku, uczniowie stołecznego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie dołączyli do powszechnej akcji sprzątania Starej Rossy w Wilnie.

Samochód wjechał w ogrodzenie cmentarza na Rossie i stratował kilka nagrobków polskich żołnierzy.

Odnalezione na Górze Giedymina (Zamkowej) w Wilnie szczątki powstańców styczniowych zostaną uroczyście pochowane na cmentarzu na Rossie 22 listopada – w czwartek potwierdził to rząd.

15 sierpnia na cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Odnalezione na Górze Giedymina szczątki powstańców styczniowych zostaną pochowane na cmentarzu na Rossie w listopadzie. Do udziału w ceremonii został zaproszony prezydent Polski Andrzej Duda.

„Przyszliśmy tu dzisiaj wszyscy, aby uczcić wspólnie Narodowe Święto 3 Maja. 228 lat temu nasi przodkowie, Polacy i Litwini, podjęli wspólne dzieło reformy Rzeczypospolitej – uchwalono pierwszą w Europie spisaną Konstytucję” – powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podczas uroczystości trzeciomajowej na wileńskim Cmentarzu na Rossie. Zgromadzeni odśpiewali hymny Polski i Litwy, nie zabrakło też znanej pieśni patriotycznej „Witaj, majowa jutrzenko”.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 3 marca 2024

  3 niedziela Wielkiego Postu

  J 2, 13-25

  Ewangelii według świętego Jana

  Zbliżało się żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splótł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: „Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”. Uczniowie przypomnieli sobie tekst Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: „Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić?”. Na to Jezus odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech dni ją wzniosę”. Żydzi odrzekli: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni?”. On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział i uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24