Komisja Europejska dla litewskiego sektora mlecznego zamierza wydzielić 14 mln euro wsparcia. Te środki zrekompensują rolnikom różnicę cen skupu mleka, która powstała po wprowadzeniu embarga przez Rosję, informuje Ministerstwo Rolnictwa.

W stołówce charytatywnej „Betania" przeprowadzono prace remontowe, w pomieszczeniach służby społecznej urządzono prysznice, WC dla odwiedzających stołówkę, pomieszczenia, w których są przechowywane i rozdawane osobom ubogim ofiarowane przez wilnian ubrania.

Ministerstwo Obrony Kraju we wtorek wydało oświadczenie o udzieleniu Ukrainie pomocy w postaci suchych produktów spożywczych i artykułów medycznych.

Podział środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013 jest na Litwie dość równomierny. Wyjątek stanowi okręg wileński, na którego 1 mieszkańca przypadło dwukrotnie więcej pieniędzy niż w innych okręgach – 14.487 Lt. Dane takie opublikowała Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na upowszechnione informacje o wsparciu udzielanym rodzicom pierwszoklasistów szkół polskich Samorząd Rejonu Wileńskiego oświadcza, że ani administracja samorządu, ani rada samorządu nie ma z tym nic wspólnego, nie wypłaca żadnych świadczeń, ponieważ najzwyczajniej nie ma na to środków.

Strona 10 z 10

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 20 czerwca 2024 

    Mt 6, 7-15

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24