W punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy, mieszczącym się w dobudówce Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie, brakuje niezbędnych środków higienicznych. Samorząd Miasta Wilna prosi mieszkańców stolicy i okolicznych rejonów o przekazanie produktów higieny osobistej do punktów wymiany rzeczy „Dėk’ui”.

Lwów, największe miasto w zachodniej Ukrainie, apeluje do organizacji międzynarodowych o pomoc na rzecz uchodźców. W mieście znalazło schronienie już blisko 200 tys. ludzi, którzy uciekli przed bombardowaniem i atakiem rakietowym – powiedział burmistrz Andrij Sadowij. Przypominamy, że w zeszłym tygodniu zbiórkę pieniędzy na pomoc dla naszych rodaków we Lwowie uruchomił Związek Polaków na Litwie.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia nie zaleca mieszkańcom Litwy zbierać i wysyłać na własną rękę leki dla Ukrainy.

Mer ukraińskiego miasta Sambor w obwodzie lwowskim, Jurij Hamar zwrócił się do Samorządu Rejonu Wileńskiego z apelem o pomoc humanitarną dla mieszkańców miasta.

Litewski Czerwony Krzyż poinformował, iż w związku z tym, że tylko podczas jednego dnia w większych miastach Litwy udało się zebrać ponad 30 ciężarówek najpotrzebniejszych rzeczy oraz ubrań dla mieszkanców Ukrainy, zbiórka zaplanowana na poniedziałek oraz wtorek została odwołana.

Kościół na Litwie wyciąga pomocną dłoń do narodu ukraińskiego. Archidiecezja wileńska przyjmie uchodźców w hotelu Domus Maria oraz innych miejscach zakwaterowania, mobilizowani są także wolontariusze, którzy będą pomagać przybywającym. Mieszkańców Litwy zachęca się nie tylko do wkładu finansowego, ale co najważniejsze – braterskiej pomocy i wsparcia, tak by zapewnić uchodźcom godne życie.

W dużych miastach kraju w niedzielę zbierane będą dary przeznaczone dla Ukraińców, których dotknęły działania wojenne.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz POMOCY POLAKOM Z UKRAINY.

– Każdy, kto będzie uciekał przed bombami, przed karabinami rosyjskimi, będzie mógł liczyć na wsparcie państwa polskiego – powiedział minister Mariusz Kamiński. Szef MSWiA przedstawił na konferencji prasowej (24 lutego br.) plany przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Jak poinformował, w województwie podkarpackim i lubelskim uruchamiane są punkty recepcyjne. Informacje w tym zakresie przedstawili także: wiceminister Paweł Szefernaker, wiceminister Błażej Poboży oraz gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 20 czerwca 2024 

    Mt 6, 7-15

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24